Föreskoleklass stänger verksamheten tom måndag 29 mars

I samråd med Smittskydd Värmland har Storfors skolchef beslutat att stänga förskoleklassverksamheten på Kroppaskolan från och med idag till och med måndag den 29 mars.

Nerstängningen görs i förebyggande syfte på rekommendation av Smittskydd Värmland då man har en ovanligt hög frånvaro i gruppen. Det finns i nuläget dock inget bekräftat covid-fall.

Vårdnadshavare får meddelande om att hämta sina barn skyndsamt och uppmanas också att testa sina barn vid symtom och meddela skolan vid bekräftad smitta.

Vårdnadshavare med samhällsviktig funktion får lämna sina friska barn i samråd med personalen på fritids. Föräldrar ska i sådana fall informera personalen. I dagsläget planeras verksamheten att återgå tisdag den 30 mars.

Avstämning med Smittskydd Värmland kommer att ske kontinuerligt.

Text: Eva Wiklund