Juristen svarar i februari 2021

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Min pappa har gått bort nyligen och vi behöver sälja hans bostadsrätt och det så fort som möjligt. Kan vi göra det utan mäklare?

Svar; Ja, ni kan sälja bostadsrätten utan mäklare. Beroende på om det är en fristående bostadsrättsförening eller någon som tillhör HSB eller Riksbyggen kan det finnas lite olika regler enligt föreningen som behöver tas hänsyn till. Generellt är att ett överlåtelseavtal kan upprättas och skrivas på så snart ni är överens med en köpare. Då är också lämpligt att köparen betalar en handpenning om 10 % av den överenskomna köpeskillingen. Sedan gäller för föreningar inom HSB och Riksbyggen att för att köparna skall få tillträde till bostadsrätten så måste bouppteckningen efter den avlidne vara registrerad. Detta så man vet vilka som är dödsbodelägare och således har rätt att företräda dödsboet och att skriva på köpebeviset. En fristående förening kan självständigt bestämma vad som skall gälla avseende tillträdet. Viktigt är att ni tänker på att köparen skall hinna bli godkänd som medlem i föreningen innan tillträde skall ske.
Tänk på att även om ni inte använder en mäklare, så kan ni köpa tjänsten att få hjälp med att upprätta köpehandlingarna av en mäklare. Det är viktigt att de blir korrekta.

Fråga; När min gamle morbror gick bort för en tid sedan upptäckte vi att lagfarten till sommarstugan som han ägde inte stod på honom utan på vår sedan länge avlidna moster. Vad gör vi nu?

Svar; Det första ni behöver undersöka är hur det såg ut när er moster gick bort. Står fastigheten med sommarstugan med i bouppteckningen efter henne? Om den gör det måste ni fortsätta och titta på vad som hände med fastigheten, vem tillskiftades den, om någon? Eller såldes faktiskt fastigheten?
Av din fråga tror jag att ingen kände till att er moster var lagfaren ägare till fastigheten med sommarstugan. Den kanske inte var upptagen i hennes deklaration utan i er morbrors. I vissa situationer har Skatteverket, framförallt längre tillbaka, skattemässigt överfört fastigheter till den person som är skriven på fastigheten men så har gjorts också i andra situationer. Detta innebär att den som bebor fastigheten skall betala allmän fastighetsavgift och om man inte tittar på lagfartsbevis så verkar den som bebor fastigheten verkligen också vara ägare till den.
Om fastigheten inte är med i din mosters bouppteckning måste det göras en tilläggs-bouppteckning efter henne. Sedan den är registrerad måste dödsbodelägarna komma överens om vad som skall göras med fastigheten. Ska den säljas blir frågan om den skall säljas i mosterns namn eller om den skall fördelas ut till en eller flera dödsbodelägare dessförinnan? Eller skall den lottläggas någon dödsbodelägare efter er moster? Skall fastigheten säljas i er mosters namn måste ni ansöka hos Lantmäteriet om en lagfart för dödsboet och därefter sälja den. Då kommer ett organisationsnummer att genereras för dödsboet och försäljningen skall redovisas i en deklaration i detta organisationsnummer och ev. kapitalvinstskatt skall betalas till det skattekonto som kopplas till organisationsnumret. Ska fastigheten fördelas till en eller flera dödsbodelägare sker detta genom ett arvskifte och arvskiftet ligger till grund för ändringen av lagfarten till den eller de nya ägarna. Därefter kan den eller de nya ägarna sälja fastigheten i sitt/sina namn närhelst man önskar. Försäljningen skall då redovisas i den egna deklarationen.
Om ni behöver hjälp med upprättandet av tilläggsbouppteckning, ansökan om ändring av lagfart eller arvskifte än ni välkomna att återkomma till mig.Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten

i framförallt Karlskoga och Degerfors.