Juristen svarar i december 2020

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; När mina föräldrar dog lämnade de efter sig en sommarstuga som enligt deras testamente blev min enskilda egendom. I sommarstugan tillbringar jag och hela min familj hela somrarna. Jag är gift och vi har särkullbarn. Nu har jag börjat fundera på hur jag kan säkerställa att stugan går vidare bara till mina barn. Kan jag ge dem den nu, eller ska jag skriva testamente och kan jag göra det utan att min fru får del av stugan?

Svar; Det låter som det är viktigt för dig att stugan stannar i familjen. Eftersom stugan är din enskilda egendom kan du ge dina barn stugan nu om du vill. Då skall ett gåvobrev upprättas och om stugan ligger på en egen fastighet skall lagfarten ändras till barnen med gåvobrevet som underlag. Ger du dem stugan nu men vill försäkra dig om att du även i fortsättningen får tillbringa somrarna där kan barnen och du upprätta ett nyttjanderättsavtal.
Om du inte vill ge bort stugan just nu kan du i ett testamente skriva att vid din bortgång skall barnen ärva den. Just eftersom stugan är enskild egendom har din make/maka inte någon rätt till någon del av den vid den bodelning som skall ske vid det första av era dödsfall. Du gör med stugan vad du vill.
I såväl ett gåvobrev som i ett testamente kan du i din tur, om du vill, skriva in villkoret att stugan blir barnens enskilda egendom.
Du är välkommen att höra av dig om du vill ha hjälp med att upprätta gåvobrev, nyttjande-rättsavtal eller testamente.

Fråga; Hur vet jag att arvet som mina syskonbarn får efter mig verkligen blir deras eget?

Svar; För att ett arv skall kunna bli enskild egendom måste ett testamente upprättas. Det är dock mottagaren som verkligen ser till att arvet blir enskild egendom. Jag brukar säga att testatorn pekar riktning, möjliggör den enskilda egendomen, men det är mottagaren som ser till att arvet verkligen blir enskild egendom. Utgör arvet en fastighet så skrivs det in i fastighetsregistret att den är enskild egendom. Utgör arvet ett eller flera specifika föremål går det att urskilja. Utgör däremot arvet pengar är det viktigt hur mottagaren behandlar arvet. Mitt råd är att ett särskilt konto öppnas för arvet och att det förs en kassabok eller kontoutdrag sparas så det går att urskilja vad som köpts för pengarna. Det är nämligen så att även det som köps för pengar som är enskild egendom blir enskild egendom. För att kunna bevisa att ett inköpt föremål är enskild egendom måste penningströmmen kunna spåras och därför behövs en kassabok eller kontoutdrag och gärna ett kvitto på inköpet. Sätts däremot ett arv i pengar in på ett lönekonto eller ett sparkonto där det sker många transaktioner förlorar arvet sin karaktär av enskild egendom inom två till tre månader. Detta eftersom det inte går att öronmärka pengar och säga att just nu handlar jag för min enskilda egendom eller just nu handlar jag med mina övriga pengar.

Så tyvärr, går det aldrig att garantera att ett arv blir enskild egendom. Men jag tycker att det är viktigt att om du vill att det skall bli det för dina syskonbarn skall du skriva in det i ett testamente och på så sätt möjliggöra detta för dem.
Återkom om du vill ha hjälp att upprätta testamentet.

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten

i framförallt Karlskoga och Degerfors.