Juristen svarar i november 2020

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag har funderat på att upprätta en framtidsfullmakt och fått information om att man kan skriva in en granskare i fullmakten. Behöver man ha en granskare?

Svar; Att utse en granskare är ett sätt för dig att få en garanti att din egendom förvaltas på ett bra sätt och att dina personliga angelägenheter blir tillgodosedda. Med en granskare måste den som blivit utsedd som fullmaktshavare redovisa hur den förvaltar din egendom, granskaren har rätt att få redovisning och kan därmed kontrollera att förvaltningen sker på ett bra sätt. Om granskaren inte är nöjd med redovisningen eller fullmaktshavaren missköter sig kan granskaren genom fullmakten få makten att ytterst hos tingsrätten begära att fullmaktshavaren skall skiljas från uppdraget. Om så händer och det finns fler fullmaktshavare förordnade i fullmakten får den eller de träda in istället. Om det inte finns någon ytterligare fullmaktshavare blir det överförmyndarnämnden som
utser en god man.
Som granskare kan en annan person än fullmaktshavaren eller en juridisk person som t. ex en bank eller juridisk byrå anges i fullmakten. Vem du väljer som granskare kan vara beroende av vad din egendom består av.
Om du sätter in ett barn som fullmaktshavare och har flera barn kan de andra utses som granskare och på det sättet bli involverade i förvaltningen av egendomen. De får en insyn och blir inte utelämnade.
Om du vill ha hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt är du välkommen att höra av dig.

Fråga; Alla mina syskon är döda men jag vill inte att mina syskonbarn skall ärva något efter mig. Hur förklarar jag det för dem?

Svar; Eftersom dina syskonbarn inte har någon absolut arvsrätt efter dig har du rätt att i ett testamente ange vem du istället vill skall ärva dig, någon annan person eller kanske en organisation.
Öppenhet kan vara bra men du behöver inte förklara för dina syskonbarn att du upprättat ett testamente, om du inte vill. Den dagen du går bort kommer dina barnbarn att få reda på att testamentet finns och de måste då godkänna det. Under förutsättning att testamentet är formellt korrekt upprättat kommer de inte att kunna ifrågasätta det. För att det inte skall kunna finnas några frågetecken tycker jag att det är bäst att du anlitar någon som är professionell att upprätta testamentet åt dig.
Du är välkommen att höra av dig så kan vi boka en tid för upprättandet av testamentet.

Katarina Nordin jur. kand.
Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.