Juristen svarar i september 2020

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag har tre barn men jag vill att bara två av dem ska få arv efter mig. Den tredje har jag ingen kontakt med längre. Kan jag på något sätt ge allt till två av barnen?

Svar; Ett barn har alltid rätt till sin laglott efter sin förälder. Laglotten motsvarar hälften av vad barnet kan få om inte något testamente finns. Detta innebär att du kan skriva ett testamente som begränsar det tredje barnets arv och ange att han eller hon endast skall erhålla sin laglott medan de andra två barnen skall dela på resterande kvarlåtenskap.
Du kan ange i ett testamente att två av barnen skall dela lika på hela kvarlåtenskapen men om det tredje barnet yrkar på jämkning av testamentet för utfående av sin laglott kan de två barnen inte motsätta sig det. Allt utifrån att ett barn har rätt till sin laglott. På det här sättet kan en förälder göra ett barn arvlöst men för att det skall kunna ske måste barnet godkänna ett testamente som anger att det skall erhålla mindre arv än enligt lag.
Du är välkommen att kontakt mig om du önskar upprätta ett testamente.

Fråga; Jag och min f d make skilde oss för två år sedan. Jag har försökt få honom att dela våra tillgångar sedan dess men han vägrar att ens diskutera det. Vi äger fortfarande en fastighet tillsammans och jag vill inte äga den längre dels för att han bor i den, dels för att jag vill kunna köpa mig en ny bostad. Vad kan jag göra för att komma vidare?

Svar; Du har helt rätt, ett äktenskap avslutas genom att en bodelning genomförs. Bodelningen fastställs i ett avtal mellan dig och din f d make och genom det skall era tillgångar och skulder
per den dag ni ansökte om skilsmässa delas. Om du inte kan få din f d make att gå med på en bodelning är din enda möjlighet att hos tingsrätten ansöka om att en bodelningsförrättare förordnas.
En bodelningsförrättare kallar till ett möte för att komma igång med bodelningen och har som första uppgift att försöka få er att nå en överenskommelse. Om din f d make inte medverkar till att försöka komma överens eller inge uppgifter kommer bodelningsförrättaren
att gå på de uppgifter du lämnar.
Om ni inte kan nå någon överenskommelse över hur ni skall dela era tillgångar och skulder kommer bodelningsförrättaren att besluta om en tvångsbodelning.
Denna delar era egendomar i lika delar och på så sätt kommer ni alltjämt att äga fastigheten tillsammans men ni samäger den. Efter en sådan bodelning kan du hos tingsrätten ansöka om att fastigheten försäljs genom en offentlig auktion. Försäljningssumman blir troligen lägre än vid en vanlig försäljning så det förlorar både du och din f d make på.
Att behöva begära att en bodelningsförrättare förordnas kostar mer än att ni kommer överens om hur era tillgångar skall fördelas och att ni anlitar en jurist att upprätta bodelningsavtalet men det är ett sätt för dig att komma vidare på. Kostnaden skall, enligt huvudregeln, fördelas lika mellan er.
Du är välkommen att höra av dig igen om du behöver mer hjälp eller hjälp med ansökan.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten
i framförallt Karlskoga och Degerfors.