Juristen svarar i Mnytt sommar

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.

Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag vill hoppa över mina barn och ge mina barnbarn arvet efter mig. Kan jag göra så? Jag är så gammal nu så mina barn börjar bli pensionärer så de behöver inte något efter mig. Eftersom jag är änka sedan åtta år är det barnbarnen och barnbarnsbarnen som livar upp min tid.

Svar; Svaret på din fråga är både ja och nej.
Det framgår inte av din information i ditt brev om barnen är gemensamma med din tidigare avlidne make eller de endast är dina barn. Är det bara dina barn är huvudregeln att dina barn ärver dig den dag du avlider. Om du då fick arv efter din make blir fördelningen av den delen du fick efter honom beroende av vad som eventuellt stod i hans testamente skall hända den dagen du också går bort.
Är barnen gemensamma har du fått med dig ett arv efter din make, med fri förfoganderätt. Detta innebär att du endast kan skriva ett testamente över den del av arvet som är din egendom. Den delen du ärvt med fri förfoganderätt får du inte göra några förordnanden om. Om du gör det är det inte giltigt i den delen. Den delen tillfaller era barn under förutsättning att din make inte hade skrivit testamente om någon annan fördelning.
Att ändra arvsordningen från att dina barn ärver dig, går endast att göra genom ett testamente. Om barnen medger kan du ge barnbarnen hela din egendom annars har barnen alltid rätt att få sina laglotter, som är hälften av vad de skulle kunnat få om testamentet inte hade funnits. Om du i ett testamente anger att du vill att dina barnbarn skall ärva dig skall barnen godkänna testamentet den dag du avlidit. Antingen godkänner de det rakt av eller så begär respektive barn, efter eget önskemål, jämkning för utfående av sin laglott. Framställs den begäran blir det såväl barnen som barnbarnen som skall fördela arvet efter dig.
Hör gärna av dig om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente.

Fråga; Vi har nyligen blivit sambo och vill skriva någonting om hur vi ska dela upp våra saker om vi separerar. Vad behöver vi göra?

Svar; Att tänka över och upprätta handlingar som nyblivna sambor, när ni vet vem som äger vad och ni är vänner, är väldigt smart.
Det går inte i förväg att upprätta något avtal hur en fördelning skall göras vid en kommande bodelning i anledning av separation eller dödsfall. Ett sådant avtal kan endast bli bindande moraliskt sett, ej juridiskt. Ett sådant avtal skulle utgöra ett föravtal och ett sådant är endast juridiskt bindande om det upprättas inom en månad före en separation.
Ni kan upprätta ett samboavtal. Genom det kan ni bestämma att den bodelningsregel som finns i Sambolagen inte skall gälla. Detta medför att den av er som betalar och står som ägare av en permanentbostad eller bohag, som ni köper inför eller under samboförhållandet, behåller detta vid en bodelning.
Vill ni skydda varandra, t. ex så att den efterlevande ska få möjlighet att bo kvar i permanentbostaden vid den förstes dödsfall, måste ni upprätta ett testamente. I det går att förordna hur all egendom skall fördelas för dödsfalls skull.
Ni får gärna höra av er om ni vill ha ytterligare rådgivning utifrån era förutsättningar eller vill ha hjälp med att upprätta handlingar.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97