Juristen svarar i maj 2020

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.

Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Min mamma blev änka när jag var liten och sedan gifte hon om sig med min styvpappa. På det sättet fick jag tre bonussyskon eftersom han hade barn sedan tidigare. Även min styvpappa avled så min mamma blev änka igen. Nu har min mamma också gått bort. Jag fick inte något arv när min pappa dog så nog måste jag ha rätt till både det och arv efter min mamma nu. Jag tror att det fanns ett testamente mellan mamma och min styvpappa. Vad händer nu?

Svar; Utan att veta din ålder, när din pappa avled och om det fanns några juridiska dokument så kan jag inte lämna något exakt svar. Generellt gäller att man måste titta på bouppteckningarna efter såväl din pappa som efter din styvpappa för att se vad som gällde när de avled.
Att du inte fick något arv när din pappa gick bort kan ha berott på flera anledningar. Det kan ha funnits ett testamente som gav din mamma hela kvarlåtenskapen eller var boet så litet att din mamma fick hela boet med full äganderätt om din pappa avled före 1988 eller så avled din pappa efter 1988. Om din pappa avled före 1988 och det fanns ett testamente som gav din mamma hela kvarlåtenskapen måste du ha varit myndig och godkänt det testamentet. Då får man se om testamentet säger vad som skall ske efter din mammas bortgång och om det finns något farsarv för dig att få. Om boet var litet, att det fanns mindre än 4 basbelopp, och han gick bort före 1988 så fanns det en bodelningsregel som sa att efterlevande makan hade rätt att tilldelas hela boet genom bodelning. I det fallet finns inte något arv kvar för dig att få. Om din pappa avled efter 1988 så ändrades lagen då till vad som gäller idag, den efterlevande makan ärver före gemensamma barn. I detta senare fall måste man titta om det fanns något arv, att tillgångar minus skulder gav ett plus. Fanns det en plusbehållning så säger huvudregeln att din mamma ärvde hälften av tillgångarna efter din pappa och då har du rätt till ditt farsarv idag.
Av bouppteckningen efter din styvpappa kan man se om dina bonussyskon fick sitt farsarv eller om det fanns ett testamente mellan honom och din mamma så hon fick arv efter honom. Fanns inte något testamente bör dina bonussyskon fått sitt farsarv och då är de medel som finns kvar idag ditt arv och då är det ointressant om de kommer från din pappa eller din mamma. Fanns ett testamente mellan din styvpappa och din mamma har troligen dina bonussyskon arv att få ut idag och då är de också dödsbodelägare.
Alla dödsbodelägare skall ges möjlighet att närvara vid bouppteckningsförrättningen efter din mamma. Är ni fler dödsbodelägare så får bouppteckningsförrättaren tala om vad som gäller avseende arven efter din pappa, din styvpappa och din mamma.
Som du ser är det en hel del omständigheter som måste gås igenom för att du skall kunna få ett svar på din frågeställning. Jag hoppas du får svar av bouppteckningsförrättaren men är det så att du behöver ytterligare hjälp är du välkommen att höra av dig till mig.

Fråga; Vi ska renovera vårt hus, vad gäller för att få Rot-avdrag?

Svar; Rot-avdrag ges till den som har betalat skatt, som det går att göra avdraget mot. Rot-avdrag ges till den som är ägare till en fastighet när fakturan på renoveringen ställs ut. För att få så stort rot-avdrag som möjligt bör ni vara ägare till fastigheten båda två. Är det bara en av er som äger fastigheten kan ägaren ge halva fastigheten i gåva till den andre eller så kan ni, om ni är gifta, göra en bodelning inom äktenskapet.
Om ni behöver hjälp med att upprätta handlingar är ni välkomna att höra av er.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97