Juristen svarar i mars 2020

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.

Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.seeller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga;
Våra två barn är gifta och deras partners har barn sedan tidigare förhållanden och så har de nu också gemensamma barn.
Hur kan vi säkerställa, att vårt önskemål om, att hela vår kvarlåtenskap till fullo går till våra biologiska barnbarn efter vår död?

Svar; Det går tyvärr inte att säkerställa att barnbarnen får hela kvarlåtenskapen när den siste av er går bort. Era barn har alltid rätt att få ut sina laglotter, hälften av arvslotterna. Det ni kan göra är att upprätta ett testamente i vilket ni anger att er önskan är att hela er kvarlåtenskap skall tillfalla era (biologiska) barnbarn. Vid era bortgångar skall sedan era barn delges testamentet. De har i de situationerna möjlighet att godkänna detsamma utan att begära jämkning av testamentet för att få ut sina laglotter. På detta sätt kan hela er kvarlåtenskap hamna hos era barnbarn. Väljer barnen att begära jämkning för utfående av sina laglotter får era barnbarn i alla fall hälften av er kvarlåtenskap.
Det som är viktigt att tänka på är att om ni båda går bort medan era barnbarn är under 18 år kan en god man behöva utses för barnen. Detta om era barn begärt jämkning för utfående av sina laglotter. Era barn kan i det läget inte representera både sig själv och barnbarnen eftersom de blir jäviga genom att de är dödsbodelägare i samma dödsbo, vilket i sin tur kan medföra intressekonflikter. Om en eller flera gode män kommer in i dödsboet blir det ofta mer tungrott vad gäller avvecklingen och ävenså skall överförmyndarnämnden godkänna en eventuell försäljning av bostad samt arvskiftet. För det fallet kan det vara bättre att i testamentet ange att barnbarnen skall erhålla legat till bestämda summor. Då blir barnbarnen inte dödsbodelägare och era barn kan avveckla dödsboet på ett smidigare sätt.
Ni är välkomna att höra av er om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente.

Fråga
Vi är tre syskon som nu ska fördela arvet efter våra föräldrar. Vi har olika ekonomiska förhållanden och vill därför inte dela arvet i tre lika delar. Går det att göra en annan fördelning?

Svar; Ja, det går. Ni får i princip göra vilka överenskommelser ni vill om hur kvarlåtenskapen skall fördelas. Detta gäller så länge ni är just överens om fördelningen. Man kan säga att om ni har barn så får ni inte ge bort mer än hälften av era tillgångar. Ger ni bort mer så ger ni bort delar av deras laglotter och det finns olika lagregler som skyddar barnens laglotter, så gåvor kan komma att behöva betalas tillbaka.
Det som är viktigt när ni gör fördelningen är att det av arvskiftet framgår hur fördelningen görs och att ni godkänner de överenskommelser som anges i arvskiftet.
Ni är välkomna att kontakta mig, så kan jag hjälpa till med arvskiftet.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97