Juristen svarar i december

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.

Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag är skild sedan ett antal år och börjar nu fundera på hur det jag lämnar efter mig, om det finns något kvar, ska fördelas. Mina två barn har det gott ställt men jag vill att min son som alltid ställer upp på mig skall få lite mer än min dotter. Det är min vilja och den måste ju betyda något. Jag antar att jag måste skriva ett testamente men får jag dela på något annat sätt än att barnen får lika mycket?

Svar;
Ja, din vilja har stor betydelse när det kommer till fördelningen av din kvarlåtenskap. Dina barn har en absolut arvsrätt men endast till sina respektive laglotter. Laglotten utgör hälften av vad de skulle kunnat få om inte något testamente funnits. På detta sätt kan du bestämma att din son skall få upp till 75 % av din kvarlåtenskap medan din dotter, som minst, skall få 25% av din kvarlåtenskap. Och ja, för det behöver du upprätta ett testamente. Det går faktiskt att i ett testamente skriva att din son skall ha hela din kvarlåtenskap men då kan din dotter göra gällande att hon skall åtminstone få ut sin laglott och då måste din son medge att hon får den. Men om hon godkänner ett sådant testamente kan du göra henne arvslös med hennes medgivande.
Ett annat sätt är att du ger din son gåvor när han hjälper dig eller vid andra tillfällen. Då är det viktigt att du upprättar gåvobrev och i dem anger att gåvorna inte skall utgöra förskott på arv. Då får din son mer än vad din dotter får efter dig. Om du kommer fram till att du gett honom så mycket mer som du tycker han skall ha så behöver du inte upprätta något testamente utan då delar dina barn din kvarvarande kvarlåtenskap i lika delar den dag du avlider.
Hör av dig om du vill få ytterligare konsultation eller hjälp med testamente eller gåvobrev.

Fråga; Min före detta sambo och jag skall göra en bodelning men vi kommer inte överens om värdet på fastigheten jag ska bo kvar i. Hur många mäklare behöver vi få värdering från?

Svar;
För att komma fram till en fastighets värde är det lämpligt att anlita mäklare. Hur många ni skall anlita är upp till er själva men jag anser att inte mer än tre värderingar från mäklare behövs, kanske bara två men absolut mer än en, för att komma fram till ett bra marknadsvärde. Värderingarna väger ni samman så att ni lägger ihop alla värden och delar beloppet med det antal mäklare ni anlitat. Det ni dock måste vara observanta på är att det är just värderingar. En försäljning skulle kunna ge ett helt annat resultat, såväl bättre som sämre.
När ni sedan går vidare och beräknar hur stor bodelningslikvid du skall utge till ditt ex. så skall nettovärdet på fastigheten beräknas genom att ni från marknadsvärdet drar av eventuell kapitalvinstskatt, mäklararvode och lån. Det kanske låter lustigt att man skall räkna bort ett mäklararvode när du skall behålla fastigheten men ni skall tänka så att ni skall dela på det belopp ni haft kvar om ni hade sålt fastigheten. Och se, då hade ni ju varit tvungna att betala ett mäklararvode, under förutsättning att ni anlitat en mäklare för försäljningen. Det här är gängse sätt att räkna utifrån att det fastslagits genom rättspraxis.
Behöver ni någon hjälp med bodelningsavtalet eller i någon annan fråga är ni välkomna att kontakta mig.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97