Ladda elbilen hemma

Hej
Jag heter Timo Kuru och är energi- och klimatrådgivare för Karlskoga och Degerfors kommuner.
Denna gång tänkte jag skriva om ladda-hemma stöd att söka, det är ett bidrag till privatpersoner som installerat laddstation för elfordon.

Nu när elbilarna ökar i antal så finns det ett stort behov av att kunna ladda dessa på ett säkert och effektivt sätt både hemma och vid företag och organisationer. Nu finns det ett ladda-hemma stöd att söka, det är ett bidrag till privatpersoner som installerat laddstation för elfordon.

I vårändringsbudgeten finns det 750 miljoner kronor avsatta, där 50 miljoner kronor får betalas ut som bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon. Det bidraget kan användas till, är de kostnader som finns för material och arbetskostnader som behövs för att installera laddningspunkten, såsom kostnader för laddbox och framdragning av el.
Storleken på bidraget är ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 10 000 kronor per fastighet.
Ansökan ska göras på naturvårdsverkets hemsida. Det smidigaste och snabbaste sättet är genom deras e-tjänst, det går även att skicka in blankett med vanlig post eller via e-post men då blir handläggningstiden betydligt längre.
Ansökan om bidrag ska göras efter att laddningspunkten har installerats, dock senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Det finns även ett stöd till organisationer, kommuner, stiftelser, samfälligheter och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva. Stödet kan ges för installation av laddningspunkter som används av dem själva. Det kan exempelvis vara laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar, på ett företags personalparkering eller för företagsfordon. Denna typ av stöd ingick tidigare i Klimatklivet, men i syfte att förenkla har regeringen beslutat om särskilda regler för dessa och de bestämmelserna gäller enligt en ny förordning (SFS 2019:525).

De stora förändringarna jämfört med Klimatklivet är själva förfarandet – att ansöka blir enklare och att ansökan om bidrag kan lämnas in efter att installationen utförts. Stödet ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, som högst 15 000 kr per laddningspunkt.
Det går inte att få stödet för åtgärder som måste genomföras enligt lag, annan författning eller villkor i tillstånd.
Även för detta stöd så gäller att ansökan görs på naturvårdsverkets hemsida.

Det behövs möjligheter att kunna ladda vid fordonets huvudsakliga parkering, då elfordon är en viktig del i målen att nå en fossilfri fordonsflotta. Då är det naturligt att den parkeringsplats som används på natten är den plats som är mest lämplig att utrusta med laddningsmöjlighet. Att kunna ladda vid den normala platsen nattetid för fordonet är i det närmaste en förutsättning för att kunna använda elfordon, om det så är hemma eller på arbetsplatsen.

Mer information finns att läsa på:
www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Bidrag-till-laddstationer-/

Timo Kuru
Energi- och klimatrådgivare för Karlskoga & Degerfors kommuner.

Har du frågor om energi- och klimatrådgivning, mejla mig: timo.kuru@karlskoga.se
eller ring på tel. 0586-617 10

Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök.