Juristen svarar i september 2019

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.

Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; En bror till mig har gått bort. Vi övriga syskon har haft väldigt lite kontakt med honom och känner inte till så mycket om hans liv. Vi vet att han på 70-talet blev pappa till en flicka men vi vet ingenting vad som hände därefter. Är det hon som ärver vår bror eller vad gäller?

Svar; I samband med dödsfallet utfärdar Skatteverket ett dödsfallsintyg med släktutredning. Av denna skall det framgå om den avlidne har någon efter levande maka eller några barn.
Om inte något av detta är antecknat anges föräldrarna till den avlidne. Om flickan blev bortadopterad syns inte hennes uppgifter på er brors dödsfallsintyg och släktutredning. I det fallet har hon inte heller någon rätt till arv. Annars bör hennes namn och personnummer finnas angivna där. Med personnumret som hjälp kan ni ringa till Skatteverket och begära att få hennes adress. Skatteverket är skyldigt att uppge dessa uppgifter så länge personen i fråga inte har skyddade uppgifter.
När Skatteverket tog över folkbokföringen från kyrkorna 1991 hände det att det blev felaktiga uppgifter antecknade så mitt råd är att, om flickan finns angiven som barn till er bror, ställa frågan till Skatteverket om vem som står antecknad som hennes far. Om det är er bror bör ni kunna lita på uppgifterna. Är det någon annan måste ni gå tillbaka och begära uppgifter ur kyrkoböckerna för att stämma av om det finns några uppgifter att hon blivit bortadopterad.
Visar det sig att flickan är bortadopterad och er bror inte har någon maka eller fler barn är det ni syskon som ärver honom, om han inte upprättat något testamente till någon annan förstås.
Om ni anlitar någon att göra bouppteckningen skall denna känna till hur man hanterar era frågor och får fram korrekta uppgifter. Ni får gärna höra av er till mig om ni behöver hjälp angående detta eller att upprätta bouppteckningen.

Fråga; Min sambo har avlidit och vi har alltid sagt att när den förste av oss går bort så ska den som blir kvar få ärva allt. Nu säger hennes syskon att jag måste visa ett testamente för att det ska bli så. Måste vi ha det, räcker det inte att vi har kommit överens om vad som ska gälla?

Svar; Enligt gällande arvsordningen är det barn eller deras barn, föräldrar eller deras barn, d v s syskon eller deras barn, föräldrars syskon eller Allmänna arvsfonden, som ärver en avliden. Finns det en make träder denna in istället för gemensamma barn eller om inte några barn finns. En sambo ärver inte.
Er överenskommelse ändrar arvsordningen. För att en sådan ändring skall kunna åberopas och vara gällande måste det finnas ett testamente som anger vad som skall gälla vid dödsfallet. Ett testamente skall enligt huvudregeln vara skriftligt och undertecknat och bevittnat av två utomstående vittnen, d v s vittnena får inte var besläktade med testatorerna. Undantagsvis kan ett testamente vara muntligt och avlämnat inför två utomstående vittnen, ett s k nödtestamente. Ett nödtestamente gäller i tre månader från det att det avlämnades.
Så tyvärr, din sambos syskon har rätt i att det måste finnas ett testamente för att du skall kunna få ärva henne.
I anledning av din sambos bortgång skall det eventuellt göras en bodelning av den samboegendom som finns, gemensam permanentbostad och bohag införskaffat inför eller under samboförhållandet. Det är du som avgör om det skall ske en bodelning eller inte. Är
t. ex permanentbostaden din från början eller skriven bara på dig bör du inte begära bodelning. Kontakta gärna mig för en rådgivning om vad som är lämpligt för dig att göra och tänka på.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97
Edit