Juristen svarar i juni 2019

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.

Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Kan man göra ett helsyskon arvlöst genom testamente?

Svar; Kort svar, ja.
Den enda arvingen som har en absolut rätt till arv är en bröstarvinge, d v s barn eller barnbarn om barnet har avlidit osv. Bröstarvingen har alltid rätt till laglotten, som utgör hälften av vad bröstarvingen har rätt till enligt lag. Detta gäller inte om bröstarvingen är barn till båda makarna i ett äktenskap. I det fallet träder efterlevande makan in som enda dödsbodelägaren och bröstarvingen erhåller såväl sitt farsarv som sitt morsarv den dag den efterlevande makan avlider.
Däremot går en bröstarvinges rätt till arv före en efterlevande maka eller sambo eller någon annan för den delen om bröstarvingen är s k särkullbarn, barn till en av makarna eller samborna i ett förhållande men inte till båda parterna. Detta om det inte finns något testamentet i dödsboet alternativt att bröstarvingen kräver sin laglott om ett testamente finns och det anger att bröstarvingen inte skall få ut något arv förrän vid t. ex en efterlevande makes eller sambos bortgång.

Av detta följer att man genom testamente kan göra sina syskon helt arvlösa. Skall det vara riktigt starkt och tydligt kan man i testamentet ange såväl vad som skall hända med kvarlåtenskapen som att syskonet inte ska erhålla något arv om det vid tillämpningen av testamentet av någon anledning inte går att verkställa testamentet enligt förordnandet. I så fall tillfaller kvarlåtenskapen andra legala arvingar eller Allmänna arvsfonden.

Att upprätta testamente kan vara både enkelt och mer komplicerat. Mitt råd är att ta hjälp med upprättandet så du får ditt testamente upprättat på det sätt du vill. Du får gärna höra av dig så kan vi bestämma en tid för konsultation.

Fråga; Jag vill ge ett av mina barnbarn 10 000 kr i examenspresent. Jag har fyra barnbarn till men dem tänker jag bara ge dem 1 000 kr när de tar studenten. Får jag gör på detta sätt, som jag tänkt mig? Måste mitt barnbarn betala skatt för det han får?

Svar; Vi börjar med det enklaste först, eventuell skatt. Nej, det finns ingen gåvoskatt längre. Den avskaffades 2004. Det är inte heller någon inkomstskatt eller kapitalskatt på en gåva, så inte heller av de anledningarna utgår någon skatt.

Att ge gåvor till barnbarn presumeras att inte utgöra förskott på arv. Av den anledningen måste du inte kompensera de andra barnbarnen för att du ger en större gåva idag till ett av dem. Du behöver inte heller kompensera barnbarnets förälder, ditt barn, eller dina eventuella andra barn. För att vara tydlig är det bra om du upprättar ett gåvobrev vari anges att gåvan inte på något sätt utgör förskott på arv. På det sättet kan inte dina barn ifrågasätta din gåva vid din bortgång.

För att komplicera det kan jag upplysa om att du har rätt att göra vad du vill med din egendom utom att göra dig av med hela din egendom i syfte att dina barn inte skall få något arv efter dig. Gåvor som ges på ett sådant sätt kan ifrågasättas och under vissa förutsättningar kan de också krävas tillbaka av gåvomottagaren. Givetvis ligger i detta svårigheter att bevisa att du givit bort medel just med syftet att barn skall få mindre eller inget arv. Gåvor om 1 000-lappar eller som i detta fall 10 000 kr bör inte kunna ifrågasättas.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97