Energieffektivt vid nybyggnation

Hej
Jag heter Timo Kuru och är energi- och klimatrådgivare för Karlskoga och Degerfors kommuner.
Denna gång tänkte jag skriva lite om fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar.

Gör rätt från början. Det är det enkla rådet om du vill bygga ett energieffektivt och sunt hus. På så sätt kan du spara många tusentals kronor, leva miljösmartare och få ett behagligt och tyst hus. Genom att göra smarta val kan du minska energibehovet i ditt hus betydligt. Egentligen är det inga konstigheter, huset kan byggas med väl beprövad teknik och traditionella byggnadsval. Det krävs dock stor noggrannhet under byggprocessen eftersom ett bra klimatskal är nyckeln. Det är därför viktigt att tänka efter före.
Det lönar sig att bygga energieffektivt. Det kostar något mer i byggskedet, men pengarna tjänar du snart in på lägre energikostnad. Ditt framtida boende ger också mindre belastning på miljön och ett skönare hus att bo i. Allt tyder på att energipriserna kommer att öka och om några år skärps byggnormen. Tänk långsiktigt och du kan bygga framtidens hus redan idag.
När det gäller energianvändning i småhus så är traditionellt uppvärmningen som kräver mest energi, här har det samtidigt gjorts stora förändringar bland annat till följd av skärpta byggregler. Idag byggs passivhus och plusenergihus som i det närmsta inte kräver någon tillförsel av uppvärmningsenergi. Vi har i Sverige en byggnorm som ställer krav på hur mycket energi våra nybyggda hus får använda. Dessa krav har skärpts efterhand, dessa regler anger en miniminivå och det är naturligtvis fritt fram att bygga bättre än vad reglerna säger.

Vad betyder då alla dessa begrepp när det gäller olika typer av hus?

Lågenergihus är ett begrepp som ibland används för hus som använder mindre energi än vad normen kräver. Det finns ingen exakt definition på vad ett lågenergihus är. Passivhus, plusenergihus och nollenergihus är alla lågenergihus med extra höga krav.

Passivhus är ett hus som har så små värmeförluster att inget traditionellt värmesystem behövs. Uppvärmningen sker med värmen från människor, apparater och solinstrålning. Det räcker under stora delar av året till för att hålla huset varmt. Dessa hus byggs genom att värmeisolertjockleken i golv, väggar och tak dubbleras i jämförelse med idag. Dessutom är golv, väggar och tak extremt lufttäta. Detta i kombination med energieffektiva fönster och ett ventilationssystem med mycket effektiv värmeåtervinning av luften gör att det inte behövs någon traditionell uppvärmning

Nollenergi och plushus betyder att de i grunden är passivhus men de är dessutom försedda med solceller, vindkraftverk och solfångare som ger energi till huset. Husen är självförsörjande på energi och plusenergihus genererar till och med överskottsenergi så att det blir ”plus” i energibalansen. För nollenergi- och plusenergihus är det extra viktigt att också energibehovet för varmvatten samt drifts- och hushållsel är effektiviserat.
Så för att bygga energieffektivt så är ett bra klimatskal nyckeln och det är också viktigt att ha omsorg om detaljerna, både vid planering och under byggnadsskedet.

Timo Kuru
Energi- och klimatrådgivare för Karlskoga & Degerfors kommuner.

Har du frågor om energi- och klimatrådgivning, mejla mig: timo.kuru@karlskoga.se
eller ring på tel. 0586-617 10

Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök.