Framtidsfullmakt – utse din gode man!

Nu startar vi upp frågespalten om familjerätt igen. Det är Katarina Nordin som har Nordins juristbyrå i Karlskoga, som hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

 

Framtidsfullmakt – utse din gode man!

Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska ansvara för din ekonomi om du förlorar beslutsförmågan.

Sedan den 1 juli 2017 finns det nya rättsinstitutet framtidsfullmakt. En vanlig fullmakt kan förlora sin giltighet om du inte längre kan fatta självständiga beslut. För att ge var och en motsvarande rätt att utse den eller de personer som ska ha rätt att hantera din ekonomi och se till dina personliga angelägenheter om du inte själv kan fatta besluten, har en ny lag om framtidsfullmakt tillkommit.
När du upprättar framtidsfullmakten kan du bestämma flera saker i den, bl. a ska fullmaktshavaren själv avgöra när du blivit bestående beslutsoförmögen eller ska tingsrätten med hjälp av läkarintyg besluta detta. Ska fullmaktshavaren ha rätt till ersättning och ska fullmaktshavaren få ge gåvor i samma omfattning som du själv gjort och i så fall även till sig själv.
En framtidsfullmakt kan inte omfatta beslut kring medicinsk vård eller tandvård men väl att fullmaktshavaren kan hjälpa dig i kontakter med sjukvården.
För att vara säker på att den eller de personer du utsett till fullmaktshavare tillvaratar dina intressen och sköter din ekonomi kan du i framtidsfullmakten utse en granskare. Denne har då rätt att minst en gång om året få en redovisning över ekonomin från fullmaktshavaren. Anhöriga har alltid rätt att på begäran få en redovisning en gång om året.
Som ytterligare skydd har framtidsfullmakten underställts överförmyndarnämnden. Detta innebär att om överförmyndarnämnden får kännedom om att fullmaktshavaren inte sköter din ekonomi kan överförmyndarnämnden hos tingsrätten begära att en god man eller förvaltare förordnas. Om så blir fallet blir framtidsfullmakten ogiltig.
Dina anhöriga har, också sedan den 1 juli 2017, fått större laglig rätt att hjälpa till med din ekonomi om du inte längre har förmågan att själv betala dina räkningar eller ta hand om dig, permanent eller tillfälligt, utan framtidsfullmakt. Enligt lagen gäller detta det som omfattas av den dagliga livsföringen. Men om du behöver hjälp med att sälja värdepapper eller en bostad måste en god man förordnas. En god man utses av överförmyndarnämnden och tingsrätten, inte av dig eller dina anhöriga. För att detta inte ska behöva hända är det viktigt att du upprättar en framtidsfullmakt.
Ingen är för ung för att upprätta en framtidsfullmakt. Det kan ske en olycka som gör dig oförmögen att fatta beslut om din ekonomi. Det är inte bara ålderdom med eventuell demens som ger anledning till detta.
När du nu tänker i dessa banor är det viktigt att också se över andra delar i din ekonomi och ditt liv och fundera på om du också behöver upprätta ett testamente eller gåvobrev eller göra en bodelning för att omfördela egendomen i ditt äktenskap.
Oavsett om du behöver en större genomgång av din situation eller du bara vill upprätta en framtidsfullmakt är det viktigt att du pratar med en erfaren jurist. Mitt bestämda råd är att inte försöka upprätta sådana här handlingar själv. Det är så viktigt att de blir korrekta och kan tillämpas den dagen du inte längre kan tala om vad som ska gälla.

 

 

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97