Snart kommer nya enklare besiktningsregler

Den 20 maj 2018 börjar nya besiktningsregler att gälla. Reglerna är en anpassning till EU-lagstiftningen och de berör cirka 4,5 miljoner fordonsägare. I glappet mellan de nya och gamla reglerna gäller det för fordonsägare att se upp så att deras fordon inte får körförbud.

När de nya besiktningsreglerna börjar gälla får vissa fordon ett nytt datum för nästa besiktning, ett datum som ligger närmare i tid.
– Därför bör alla fordonsägare kontrollera vilket datum som gäller för dem, speciellt om deras fordon är besiktat i början av sin senaste besiktningsperiod, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen.
Cirka 300 000 fordon riskerar att få körförbud i maj 2018 till följd av att reglerna ändras, om de inte besiktas i tid.
Ny sökfunktion
Transportstyrelsen har tagit fram en sökfunktion på sin webbplats. Där kan fordonsägare enkelt söka på sitt registreringsnummer och direkt få
svar på när det är dags för besiktning.

Tillfällig övergångsregel
För att underlätta övergången kan den som äger ett fordon besikta det mellan den 1 januari och den 19 maj 2018. Det gäller även för A-traktorer, som med de nya reglerna måste besiktas.
– Fordonsägare måste också vara uppmärksamma på att datumet för nästa besiktning som står på det senaste besiktningsprotokollet kan vara felaktigt, eftersom det datumet baseras på de nuvarande reglerna, säger Anders.

Förändringar som berör flest
Personbilar ska besiktas
• 1:a gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik.
• 2:a gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes.
• därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.
• Krav på besiktning införs för A-traktorer.
• Fordon – oavsett vikt – som är äldre än 50 år och inte används i yrkestrafik samt motorcyklar som är äldre än 40 år behöver inte besiktas.

Källa: Transportstyrelsen