Allt fler väljer digitala lås utan nyckel

Kolla om du kommit ihåg att låsa dörren när du redan sitter i bilen och åkt hemifrån. Eller släpp in hantverkaren genom en knapptryckning medan du sitter kvar på jobbet. Få ett sms när barnen kommit hem från skolan. Digitala lås är i ropet just nu.

Det blir allt vanligare att de gamla låsen med en nyckel byts ut mot nya digitala lås. Det finns lösningar med en kod, nyckelbricka eller en mobilapp.
De nya digitala låsen började dyka upp på marknaden för fem år sedan. Till en början var intresset ganska svalt men det senaste året har försäljningen ökat. Ungefär häften av de som köper nya lås satsar på ett digitalt lås.
Det vanligaste är ett lås som låses upp med hjälp av en kod. Bland barnfamiljer är mobilappen den mest populära.
Det är praktiskt att dörren kan låsas automatisk när man går hemifrån och man slipper att bli utelåst för att nyckeln ligger kvar på köksbordet. En annan fördel är att nyckelbrickor och koder kan avregistreras istället för att hela låset måste bytas ut.

De digitala låsen kan också styras med en app i telefonen.

Den som köper en villa eller bostadsrätt får ofta säljarens nyckel i näven i samband med att affären är klar. Den som är försiktig byter snabbt lås. Med ett digitalt lås behöver man inte lämna ut några fysiska nycklar utan det räcker med den digitala nyckeln som avregistreras.
En nackdel är att de digitala låsen kräver ström. Vissa lås drivs av ett batteri som måste bytas med ungefär ett års mellanrum. Andra lås har ett större batteri som back-up om strömmen skulle försvinna. Det är vanligast i flerfamiljshus.

Digitala nycklar är krypterade men den som vill lägga ner tid kan troligen hacka låsen men det går som sagt inte i brådrasket. Fördelen antas dock väga över för ett digitalt låssystem med tanke på att det räcker att tappa den vanliga nyckeln för att låset måste bytas ut helt. Tappas den digitala nyckelbrickan kan den spärras och en ny programmeras med en gång.
Vissa lås har även ett inbrottslarm inbyggt. Försöker något bryta upp dörren börjar det tjuta rejält.
Försäkringsbolagen gör idag olika bedömningar vad gäller digitala lås. De flesta utgår från de lås som är godkända av Stöldskyddsföreningen. Vissa godkänner alla digitala lås medan andra exempelvis inte alltid godkänner fjärrlåsning via mobilen. Därför är det viktigt att fråga försäkringsbolaget vilka lås de godkänner. Den som har ett lås som inte är godkänt av sitt hemförsäkringsbolag riskerar att få sänkt eller utebliven ersättning om det sker ett inbrott.

av Björn Hallin

Leave a Reply