Köket drabbas oftast av vattenskador

Läckage från tvättmaskinen kan bli en dyr historia. Det är viktigt att det finns ett avlopp i tvättstugan så vatten kan rinna ut om det värsta händer. Ett gott råd är att vara hemma medan maskinen går.

Att drabbas av vattenskador leder ofta till stora och kostsamma renoveringar. Även om du är rätt försäkrad innebär skadorna att du kan bli utan badrum eller kök under flera månader.

Vattenskador är idag den vanligaste typen av skada i svenska hem. Tidigare var vattenskador i badrum allra vanligast, men på senare år har köket blivit det rum som drabbas mest.
Det beror på att det tillförts fler vattenkällor i köket, exempelvis ismaskiner, och många kök är inte byggda för att hantera ett läckage på samma sätt som ett badrum är.
Förr var det mer vanligt att köken hade en plastmatta med uppvikta kanter bakom köksinredningen, vilket medförde att de klarade en mindre mängd vatten på golvet innan det blev en vattenskada. Idag har det blivit allt mer populärt med parkett- eller laminatgolv, vilka inte tål vatten på samma sätt.

Vatten- och fuktrelaterade skador leder ofta till omfattande och kostsamma reparationer. Att bli utan badrum eller kök i månader är inte ovanligt då det tar lång tid att få fukten att torka. Men det finns sätt att förebygga olyckorna.
Ha ett vattentätt underlägg under alla maskiner som diskmaskin, kyl och frys. Vattensäkra även i själva diskbänksskåpet mot bottenplattan. Då kommer vattnet att rinna fram om du får ett läckage, vilket innebär att du upptäcker läckaget i ett tidigt skede.
Risken finns annars att en ledning droppar vatten under en lång tid utan att man märker läckaget, vilket i de flesta fall leder till omfattande reparationer.
Som en extra säkerhetsåtgärd kan du också välja att installera ett vattenlarm som varnar om fukt uppstår eller en vattenfelsbrytare, som stänger av vattnet om läckage uppstår.
Vattenfelsbrytare är något som alla byggare rekommenderar. Idag lämnar flera försäkringsbolag installationsbidrag till de kunder som installerar en sådan.

Ska du bygga om eller renovera ditt badrum är det viktigt att den firma du anlitar följer de bygg- och branschregler som gäller. Anlita behöriga firmor och begär att få kvalitetsdokument som visar att allt är rätt utfört.
Annars riskerar du att bli utan ersättning om en olycka skulle vara framme. Den som gör exempelvis yt- och tätskikt är ansvariga för att underlaget de monterar tätskiktet på är tillräckligt stabilt och lämpligt att montera ytskikt på. Eftersom det är många yrkesgrupper inblandade i badrumsrenoveringar är planering och samordning väldigt viktigt.

Leave a Reply