Greta Magnusson Grossman

Under 1900-talets första hälft var det främst manliga formgivare och arkitekter som representerade designeliten. Redan vid seklets början hade dock Ellen Key, en av våra mest uppmärksammade konstteoretiker och därtill feminist, uttalat att kvinnor är mer lämpade än män att skapa vackra ting. 

Trots Keys stora inflytande så antogs inte särskilt många kvinnor till konstfack och endast ett fåtal var verksamma formgivare. Greta Magnusson Grossman räknas till en av få kvinnor som lyckades, och det med bravur, att slå igenom i branschen.

Grossman började sina studier på konstfack i Stockholm 1928 och som nyutexaminerad fick hon som första kvinna ett möbeldesignpris. Samma år, 1933, öppnade hon egen studio och butik i centrala Stockholm där hon ritade och sålde möbler och annan heminredning. Hon uppmärksammades mycket i media och fick en lyckad start på sin karriär.

Stilmässigt så kan vi räkna de flesta av Grossmans möbler till funktionalismen. Funkisen var den dominerande modernistiska stilriktningen i Sverige på 1930-talet och Grossman kan både sägas ha anammat den samtidigt som hon utvecklade ett eget uttryckssätt. Själv lär hon ha sagt till en journalist att möbelformgivning är en ständig nyskapande utvecklingsprocess och det tycks ha varit ett måtto som hon ständigt arbetade efter. Under 1940-talet flyttade hon till Los Angeles och öppnade en ny butik i Beverly Hills för försäljning av de egna produkterna. Dit lockades flera celebriteter vilket ledde vidare till olika specialuppdrag och snart internationellt erkännande.

Greta Magnusson Grossman var ett ledande namn ännu under 1950- och 60-talen. Mest känd i Sverige är hon för golvlampan ’gräshoppan’, men i U.S.A. kom hon även att ägna sig åt större helhetsprojekt som att rita villor med inredning i utmärkande, modernistisk stil.

Greta Magnusson Grossman, golvlampa ’grasshopper’. Värdering 20 000 kr, klubbslag 33 000 kr.

Greta Magnusson Grossman, soffbord ’the saucer table’, teak. Värdering ca 75 000 kr, klubbslag ca 80 000 kr.

 

 

Greta Magnusson Grossman, stol, teak, Glenn of California. Värdering 10 000 kr, klubbslag 4 500 kr.

av Anna Englöf Kulturvetare

Leave a Reply