Öppet hus i tusen trädgårdar

Esko och Kaarinas trädgård i Degerfors är ett populärt utflyktsmål när Tusen trädgårdar arrangeras.

Den tredje juli är en stor dag för alla trädgårdsälskare. Då är det dags igen då mängder av trädgårdar över hela Sverige är öppna för besök. I östra Värmland deltar sju trädgårdar i arrangemanget.

Tusen Trädgårdar genomförs vartannat år och i sommar för fjärde gången. Arrangörer är Riksförbundet Svensk Trädgård, Studiefrämjandet och Trädgårdsriket.

De trädgårdar som deltar i östra Värmland är Villa Arnäs, Värmlandsgatan 60 i Kristinehamn. Det är en äldre trädgård med moderna inslag. Huset är byggt i början av 1900-talet så därför har ägarna försökt behålla så mycket som möjligt av de gamla fina fruktträd som fanns när de kom hit för sexton år sedan. Här fanns också en del perenner och prydnadsbuskar som hör äldre trädgårdar till. Under årens lopp har man minskat på den gröna ytan, anlagt en grusgång, odlingsbäddar och lite mer rabatter. Men ännu finns det mycket gräsmatta kvar. Trädgården omgärdas av syrenhäckar.
Kristinehamn deltar också Björkedal, Romelevägen 37, en liten trädgård i English cottagestil med många perenner, buskar och träd och Mailas trädgård Almvägen 28. Det är en trädgård som är fylld av perenner bärbuskar och fruktträd.

I Degerfors visar Esko och Kaarina sin trädgård på Skogalundsvägen 30 som Mnytt skrev om i majnumret. Det är en trädgård på 800 kvadratmeter, en stor kuperad tomt mot skogen med bland annat stenpartier, perenner, liljor, träd och buskar som alla är väl etiketterade. Här finns också en damm med bäck samt barrväxter och rododendron.

cat-1332940_1920

I Filipstad är John Ericssongården i Långban öppen för besök. Kring gården ligger ett särdeles artrikt kulturlandskap med naturreservatet Tibergs udde, skarnhögarna, gruvhålen samt bergsmansträdgården som sakta har väckts till liv. Förutom gamla fruktträd finns här en damm, promenadgångar samt en terrasserad lusthusbacke med pelare – alltsammans anlagt och byggt av sinnersten från hyttan. Ägarna har tagit upp den gamla igenvuxna köksträdgården och fört in lite mer färg och form i lustträdgården.

Olsson på Rävåsen i Karlskoga på Övre Rävåsvägen 17, visar sin kuperade trädgård som ligger på en rullstensås i ett väster/söderläge på cirka 800 kvadrat. Trädgården är indelad i olika rum. Ägarna försöker att få olika karaktär i rummen med hjälp av växter. Det är lite av en samlarträdgård med många olika sorters perenner, klätterväxter, buskar och träd. Gamla växter samsas med moderna. Varje år lyckas de med att ta bort lite mer gräsmatta som ersätts med rabatter, grus- och stengångar. Här finns rostiga spaljéer och rabattkanter och olika lösningar till trappor mellan nivåerna. Här finns flera sittplatser för att kunna njuta av trädgården ur olika perspektiv.

Ros

I Nora är Rosengården på Bergslagsgatan 82 öppen. Det är en större trädgård på 3,5 hektar. Framsidan av trädgården består av gammal parkmark med över 100-åriga träd som flera olika sorters lindar, bokar, ek och alm. En av landets största privata rossamlingar, främst av gammeldags rosor, finns här. Här finns också en krydd- och kålgård med företrädesvis växter från ”grönt kulturarv” samt under uppbyggnad en äppellund med namnsorter från 1700- och 1800-tal. Här finns en större damm med näckrosor samt ett surjordsparti med många olika rododendronbuskar. Det finns samlingar av inte bara rosor utan även av iris, rododendron, klematis, pioner och gamla äppelsorter.

I Storfors kan alla trädgårdsintresserade åka till Villa Furuvik. Det är en gammaldags trädgård på cirka elva tusen kvadratmeter med parkkaraktär. Vackert läge vid Hållsjön mitt emot Lundsbergs Skola. Trädgården anlades ursprungligen 1907 men har utökats under senare år. Vissa träd, en sparbanksek och en lind som numera rymmer ett trädhus, var med från början men de flesta träden planterades på 1930-talet. I trädgården finns en ”tropisk hörna” med perenner, persikor, vindruvor och plommon. Dessutom finns ett woodland, växthus, köksträdgård och rabatter. I en naturlig vik av Hållsjön finns inplanterade röda näckrosor. En stor del av trädgården utgörs av gräsmattor och vårdad naturmark. Växtsortimentet är enkelt gammaldags och har till övervägande del tagits fram genom egen odling. Trädgården fick 2012 första pris i Hushållningssällskapets tävling om östra Värmlands vackraste trädgård.

av Björn Hallin

Leave a Reply