Fem tips för en elsäker jul

Julen är snart här, vilket innebär att många hem, trädgårdar och balkonger nu är försedda med dekorationer och belysning för att lysa upp decembermörkret. De flesta är noga med säkerheten kring levande ljus, men få vet farorna kring elbelysning. Här följer fem viktiga tips för en elsäker jul. 

Nu har de flesta av oss tagit fram julgransbelysning, julstjärnor och ljusslingor för att dekorera och lysa upp hem, trädgårdar och balkonger. Elektriska ljus kan dock, precis som levande ljus, bli farliga. Därför är det viktigt att vara medveten om riskerna kring elbelysning och vara proaktiv för att slippa obehagliga överraskningar.

– För många är elbelysning en viktig beståndsdel för att skapa julmys, men den kan vara rent livsfarligt om den inte är elsäker. En jordfelsbrytare kan rädda liv eftersom den bryter strömmen om det blir ett överslag. Om man inte har det installerat i sin elcentral så finns portabla modeller som placeras i eluttaget, säger Johan Saxne, informations- och marknadschef på BAUHAUS Sverige.

Checklista för säker
julbelysning:

• Till jul är det vanligt med belysning ute på tomten och/eller på balkongen. Var noga med att endast använda produkter som är godkända för utomhusbruk. Om produkten är märkt med IP44 eller högre siffra betyder det att den ska stå emot påfrestningar från vatten, vind och kyla. Det gäller även skarvsladdar och grenuttag.

• Tänk på att belysning kan bli varm om de inte får tillräckligt med luft för kylning. Med andra ord: stäng inte in belysningen i ett för litet utrymme då det kan orsaka överhettning och brand.

• Titta efter CE-märkning. Det betyder att produkten uppfyller EU:s säkerhetskrav. Och kolla att det finns en bruksanvisning på svenska.

• Se till att ha en jordfelsbrytare. Kontakta behörig installatör för att få det installerat i elcentralen om det inte redan finns. Annars finns portabla att köpa och sätta i eluttaget.

• Placera inte ljusslingor nära lättantändliga material.

Leave a Reply