Ecoblandare spar 30 procent varmvatten

Energikostnaderna är en av de tyngsta utgifterna för såväl villaägare som större fastighetsägare. Ett genomfört försöksprojekt i Umeå visar att ett byte från standardblandare till så kallade ecoblandare sänker varmvattenförbrukningen med 30 procent. Vad gäller kallvatten minskar förbrukningen med 15 procent. Resultaten visar att det finns stora besparingar att göra för fastighetsägare.

Testerna i Umeå pågick under cirka två år, oktober 2012 till augusti 2014 och omfattade nästan hundra lägenheter. En så kallad ecologger installerades i varje lägenhet och genom denna registrerades inomhustemperatur, elanvändning samt kall- och varmvattenförbrukning.

En så kallad ecologger installerades i varje lägenhet, ses här under tvättstället och genom den registrerades alla data.

Ecoblandare

Efter ett år byttes blandarna av standardtypen ut mot ecoblandare i en tredjedel av lägenheterna och övriga lägenheter användes som referens. Testresultatet och mätningarna visar att skiftet till ecoblandare i kök och badrum sänkte den totala varmvattenförbrukningen med 30 procent jämfört med referenslägenheterna.

Ecoblandarna har kallstartsfunktion vilket innebär att det bara kommer kallvatten när kranen öppnas i ett rakt fram läge. Först när greppspaken flyttas till vänster kommer det varmvatten. Blandarna har även en inbyggd strypning av flödet.

Det är i duschen vi använder störst andel varmvatten, ungefär två tredjedelar av den totala förbrukningen, och kan spara mest genom att byta till ecoblandare.

Energikostnaderna är en av de tyngsta utgifterna för fastighetsägare. Den energi som krävs för varmvattenberedning ingår i en byggnads totala energianvändning och följaktligen är varmvattenanvändningen också av stort intresse i ett energisparande syfte.

Leave a Reply