Exklusivt antikt – speglar från 1700-talet

Tänk på något dyrt. Tänk på något som är så exklusivt så att du vill kosta på det den vackraste inramning som går att komma över. Tänk sen på helheten – vad kan det vara?

Spegel, Lago Lundén samt konsolbord, okänd mästare, Stockholm. Värdering 60 000 kr. (Lauritz.com)

Tänkte du på en spegel?
Idag bygger många människor ett garage på uppfarten för att ställa in sin nya bil i. Det är dock långt ifrån alla människor som har en ekonomisk situation som tillåter köp av en ny bil. Kan vi jämföra en bil på 2000-talet med värdet av en spegel på 1700-talet?
Frågan är självklart svår att besvara, det fanns till att börja med inte bilar på 1700-talet, men ett försök att beskriva spegelns exklusivitet vid tiden gör Torsten Sylvén och Elisabeth Welander-Berggren i boken ’Speglar’: I hovbildhuggare Burchardt Prechts bouppteckning finns en resvagn samt en åkvagn klädd i rött kläde och ett par speglar i ”sex kvarters storlek” omnämnda. Värdet man i bouppteckningen har satt på vagnarna är 1150 daler kopparmynt och på paret speglar 1200 daler kopparmynt.

Spegel, rokoko, Stockholm, okänd mästare. Värdering 20 000 kr. (Lauritz.com)

Burchardt Precht (1651-1738), född i Bremen men varksam i Stockholm under 1600- och 1700-talet, är ett av de mest välkända namnen då man talar om antika speglar. Hans verk är utförda i, vad vi idag benämner som, barock. Några tydliga kännetecken hos barockspeglar är att spegelramen i de flesta fall är eller har varit förgylld, det är vanligt förekommande med i ramen små infällda glas eller t.ex. inläggningar av sköldpaddsskal, ramen är oftast rikt skulpterad med dekorelement av bland annat frukter, blomster och akantusblad.

Efter barocken följer rokokon och den gustavianska epoken. Speglar blir allt mer vanliga desto längre in på århundradet vi kommer. Stilidealen förändras från rokokons organiska former med rocailler och asymmetri mot mer strama linjer som verkligen tar sig uttryck hos de sengustavianska speglarna som tillverkades omkring år 1800. Ett viktigt men här är dock att spegelglas och speglar förblev en lyxvara under hela 1700-talet och alltså inte något för den allra största delen av Sveriges befolkning – allmogen.

Spegel, karolinsk barock, tillskriven Buchardt Prechts verkstad, Stockholm. Värdering 20 000 kr. (Lauritz.com).

Vill man äga en spegel tillverkad i Stockholm under 1700-talet i nära originalskick kan man i dagsläget på auktion få betala allt ifrån omkring 10 000 kr upp till sexsiffriga belopp. För den nyfikne så är Torsten Sylvén och Elisabeth Welander-Berggrens ovannämnda bok ett fantastiskt inspirerande och övergripande, men samtidigt djupgående, verk att förkovra sig i!

Anna Englöf. Kulturvetare och värderingsexpert

Leave a Reply