Betong24 satsar på stark miljöprofil

Betong24 i Karlskoga är ett företag som arbetar i ett brett spektrum. Betong är en gemensam nämnare, men naturliga avsteg från den kopplingen finns i företagets verksamhet. Basen är försegling av betong och andra material genom Betong24:s DPS, som är en produkt för härdning och permanent ytförstärkning av betong.

DPS kan användas både i förebyggande syfte och för att avhjälpa konsekvenser av fuktskador. När ny betong härdar avdunstar vatten och med DPS slipper man eftervattning och folietäckning av en nygjord betongyta. Dessutom bli ytan hårdare och kan efterbearbetas på alla vanliga sätt.  DPS är vattenbaserad, luktfri, miljöenlig och livsmedelsklassad. Den här metoden kan användas på såväl horisontella som vertikala ytor och kan därför användas till att avhjälpa ett av dagens stora byggproblem – fukt i enstegstätade fasader.
– Med vår metod, behöver man inte riva fasaderna för att avhjälpa fuktskadorna.
Andra områden för DPS är som dammbindare och ersättare till epoxigolv till en bråkdel av kostnaden.

betong6

Effektiv takrengöring

Takrengöring och ytbehandling av betong- och tegelpannor är en annan uppgift för Betong24.
– När kunden hör av sig gör vi först en besiktning. Självklart får kunden en offert och sedan börjar vårt arbete, berättar Tobias Isaksson, som är verksamhetssamordnare på Betong24. Rengöring av tak ger möjlighet till ROT-avdrag.

Arbetet inleds med en grovstädning av taket. Därefter kan kunden välja två vägar. Antingen lägger man på ett långtidsverkande medel, som ska förhindra påväxt under fyra till fem år, eller så förseglas pannorna med DPS, som ger ett livslångt tåligt ytskikt på taket. Betong24:s metoder innebär väsentligt lägre kostnader för fastighetsägaren jämfört med att lägga ny takbeläggning.

betong4

Skillnad efter ett år med Grön-Fri.

Stark miljöprofil
– Vi använder ”Grön-fri proffs”-produkter för rengöring. Produkter som är miljöenliga, fortsätter Tobias Isaksson. Han är också noga med att påpeka att Betong24 har en stark miljöprofil och vill arbeta med samhällsansvar.
– Vi vill göra ett bra arbete med produkter, som vi vet inte tär på jordens resurser.

 

 

Klottersanering är ett annat ben i företagets verksamhet. Efter rengöring kan ytor beläggas med DPS, något som gör att klottret är lättare att få bort vid nästa klotterattack. När Betong24 rekryterar personal är begreppet klättervana en viktig faktor.

betong5

 

Stoppar vattenläckage i kulvert.

 

 

 

 

 

 

betong2

Tobias Isaksson, verksamhetssamordnare på Betong24:

– Eftersom många av våra jobb sker på högre höjd, måste våra anställda vara säkerhetsmedvetna och ha vana att jobba på tak eller på ännu högre nivåer.
– Vi har industriklättrare, som jobbar med objekt där kostnaden för byggnadsställning inte är möjlig eller att det är en för hög kostnad. på andra höga höjder, där det inte finns möjlighet att arbeta från en ställning. Vi använder dessa klättrare när vi får uppdrag att rengöra kyrktorn och liknande. Som alla förstår är det höga säkerhetskrav, precis som för takjobb. Därför är vi noga med riskbedömningar och utbildning av vår personal.

 

För Betong24 är det i första hand närregionen (Värmland-Närke) som är verksamhetsområde. Men det förekommer uppdrag i hela Sverige. Nu när det är högsäsong är det svårt att hinna med att svara i telefon. Eftersom vi ofta är på hög höjd. Men vi gör vårt yttersta för att hinna med, men säkerheten går alltid först. Att kontakta oss via vår hemsida är det säkraste sättet att nå oss. Då kontaktar vi kunderna så fort vi har möjlighet.

av Anders Björklund

 

Kga Hyrservice_april_15

 

 

Leave a Reply