Månadens klubbslag feb 2015

IKEA – rätt i tiden sen 1950-talet

Nittonhundratalets möbeltrender kan avläsas ur flera olika sammanhang och tolkas på många sätt. Att studera det föregående seklets formgivning är högaktuellt idag när vi kommit en bit in i 2000-talet. Vi har börjat uppskatta det som för några decennier sen kastades på soptipparna, tidigare årtiondens majbrasor avbildas i 2015 års inredningsmagasin. Inte minst kan man avläsa den ökade efterfrågan på nittonhundratalsmöbler i senaste tidens prisnoteringar på auktion.

Ett sätt att snabbt skaffa sig en överblick över möbelformgivningens utveckling, åtminstone de senaste 70 åren, är att bläddra i Ikea’s gamla kataloger. Ikea har fått utstå både ris  och ros, men inte att förneka är att denna varuhuskedja har överlevt sen den grundades 1943 och idag har butiker runt om i hela västvärlden.

Under 1950-talet började Ikea knyta formgivare till sig för att ta fram egenformgivna produkter. En av de formgivare som är nästan synonym med företaget är Gillis Lundgren, formgivare bakom bland annat det välkända soffbordet ’Lövet’ och bokhyllan ’Billy’. Soffbordet är ett lysande exempel på 1950-talets formspråk i Sverige, liksom bokhyllan kom att bli ett typiskt inslag i 1990-talets och tidiga 2000-talets hem. Båda dessa produkter kan köpas på Ikea även 2015. Soffbordet återupptogs nyligen i produktion och är därför ett lysande exempel på att det idag finns en stor efterfrågan av retro-möbler.

Ikea är och har under åren varit bra på att snappa upp trender i tiden. Ännu ett exempel är 1700-talskollektionen som togs fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Sena 1900-talets vurm för äldre antikviteter uppmärksammades och man arbetade fram en serie möbler efter svenska förlagor från rokoko – och gustaviansk tid. Produkterna i denna serie utfördes i möjligaste mån efter svenska hantverkstraditioner, i genuina material, vilket gjort att de tål att användas och återanvändas.

Vill man köpa eller sälja äldre Ikea-möbler så dyker sådana upp titt som tätt på auktion!

Anna Englöf, Värderingsexpert
Lauritz.com Örebro

mk_1 mk_8 mk_7 mk_6 mk_5 mk_4 mk_3 mk_2

 

Leave a Reply