Med känsla för hus

 Claes Zuber framför sin nya lokal. Strategisk mitt i mellan Fotografen Saxin och Smakbiten.

Bredablick är ett av de få gamla hus Karlskoga har kvar. För Karlskogamäklaren var lokalen och tiden där fantastisk men nu har flyttlasset gått. Saxinhuset, ett annat för Karlskogaborna välkänt äldre hus, rymmer även nu Karlskogamäklaren, i en lokal bättre lämpad för verksamheten.

Efter några år som anställd fastighetsmäklare valde Claes Zuber att i januari 2010 starta sin egen mäklarfirma, Karlskogamäklaren, i en lokal på Bredablick. Ett enmansföretag med stor flexibilitet där tillgängligheten alltid har varit viktigare än kontorets öppettider.
– Sju dagar i veckan när kunderna behöver kan jag nås, berättar Claes.

I kontakten med fastighetsmäklare bokar i regel kunderna tid på telefon istället för att bara slinka in på kontoret. Därför har Claes istället valt att finnas tillhands när det passar kunderna. Ofta sker därför möten på kvällstid och helger, vilket betyder att kontoret inte har några egentliga öppettider. Bredablick är ett av de få kvarvarande gamla husen i Karlskoga. Claes tycker lokalen och tiden där var fantastisk. Men lokalen i Saxinhuset är bättre lämpad för verksamheten. Här är det ett bra skyltläge tack vare trafiken utanför mellan centrum och skolgärdet och Fotografen Saxin och Smakbiten är goda dragplåster till Loviselund.

– En flytt är också en nystart, en chans att tänka om, tänka bättre, säger Claes.
Och beskriver mäklaryrket som ett hantverk.
– Det finns givna lagar och regler, och när det gäller marknadsföring har vi mäklare samma arenor, men det är vad du gör med resten som har störst betydelse. Att ha kundfokus, vara lyhörd, flexibel, att på så sätt skapa och förmedla trygghet, för både säljare och köpare, det är viktigast, avslutar Claes.

Av Annica Nilsson

Leave a Reply