Återvinning av spill hjälper golvbranschen att nå sina klimatmål

Enligt siffror Golvbranschen tagit fram som ett steg i sin klimatfärdplan med målet om netto-nollutsläpp senast 2045 släpper branschen i dagsläget ut 220 miljoner kilo koldioxidekvivalenter varje år. 

Av dessa är hela 95% av utsläppen kopplade till materialen och kommer från exempelvis tillverkning, transporter och avfallshantering. Ett sätt att sänka utsläppen är återvinning och återbruk av spill. Vid installation av plastgolv (den näst största produktgruppen efter trägolv sett till försäljningsvolym) kan så mycket som 10% av materialet bli spill i form av restbitar. Ett kilo återvunnet plastspill motsvarar omkring två kilo i koldioxidbesparing, så potentialen för minskade utsläpp är stort. I fjol slogs nytt rekord med totalt 475 ton återvunnet spill, men trots detta återvinns idag bara omkring 30% av allt plastspill.

– Vi vill uppmärksamma beställare på att kräva golvåtervinning. Då kommer det in i handlingarna och kan inte ”glömmas” bort. Det är mycket positivt att stora byggaktörer som NCC och Peab ställer krav på återvinning och även på projektvis redovisning av installationsspillet. Vi hoppas att fler byggare följer deras exempel, säger Jenny Adnerfall, teknik- och hållbarhetsansvarig på Golvbranschen GBR.

Text: Nicklas Remmegård.
Foto: Golvbranschen