En punschig historia

Vid Systembolagets dryckesauktion i april gick en mer än hundraårig flaska av Carlshamns Flaggpunsch under klubban. Flaskan, som troligtvis tappats under 1910-talet och bara har delar av etiketten kvar tilldrog sig ett inte oansenligt intresse och såldes för 3800 kronor. Men så är det också en flaska som bär en anrik historia.

I sin bok Punsch beskrivet Robert Eldh målande den tid då immiga glas fördes ”till punschiga mustascher och glada historier berättades, så att punschmagarna hoppade”. Tiden från mitten av 1800-talet, då den buteljerade punschen introducerades och bruket att dricka den kall uppstod, fram till ett par decennier in på 1900-talet var punschens guldålder. Otaliga märken salufördes, och inte sällan lanserades sorter som anspelade på aktuella händelser eller företeelser.

1845 är ett märkesår. Då introducerade vinhandeln J. Cederlunds Söner den första färdigblandade punschen på flaska. Den buteljerade punschen blev en succé och fler märken följde snart. Inte minst C.G. Bergs i Karlshamn började tillverka Carlshamns punsch under 1850-talet. Den punsch som 1885, sedan brännvinskunden L.O. Smith tagit över tillverkningen, fick namnet flaggpunsch och den sedan dess karakteristiska etiketten med två örlogsflaggor.

Under denna tid dracks enorma mängder punsch, enligt förvisso osäkra beräkningar dracks omkring fem miljoner liter punsch i Sverige årligen kring förra sekelskiftet.1917 infördes Brattsystemet och Vin & Spritcentralen tog över all tillverkning av såväl punsch som annan sprit i Sverige. Detta innebar en förändring i så måtto att alla punschmärken utom fyra försvann. Konsumtionen var dock fortsatt hög, och 1920 sålde systembolagen 2,8 miljoner liter punsch. Därefter började försäljningen dala. Efter andra världskriget låg försäljningen på omkring en halv miljon liter per år, och kom att sjunka ytterligare i takt med att tiderna förändrades.

Efter att länge ha fört en tynande tillvaro där den betraktats som ganska mossig har punschen på senare år kunnat skönja ett visst uppsving. Långt från några rekordnivåer har försäljningen ökat (2022 såldes omkring 124 000 liter, vilket kan jämföras med 97 000 liter 2009), och antalet märken åter blivit fler. I dag finns ett 20-tal sorter i Systembolagets sortiment, och vid sidan av trotjänarna Flaggpunsch och Cederlunds som alltjämt är ohotade försäljningsmässigt finns flera småskaligt tillverkade punscher, liksom ett par klassiska märken som åter väckts till liv.

Så hur kommer det sig att punschen överlevt i århundranden och ännu har en plats i vår kultur? Kanske är det som den ovan nämnde Robert Eldh konstaterar när han funderar över punschens ställning som nationaldryck:

”En försiktig förtäring av punsch försätter den tröge svensken i en angenäm känsla av välbehag och livsglädje /…/ Och trots allt kan man nog se punschen som en gyllene solstrimma i vår tids grå töcken”

Text: Nicklas Remmegård. Foton: Bukowskis, Systembolaget