Med kranbil går trädfällning som en dans

Att fälla ett träd kan verka som ett stort och tungt arbete. Med Söderbergs Åkeris kranbil går det både snabbt och smidigt.

Det knakar till i den gamla björken när gripklon klämmer tag i en av de översta  grenarna och med ett snabbt drag av sågklingan skiljer den från stammen. Med van hand placerar Martin Sirsjö gren efter gren på kranbilens flak, följd av blickarna från nyfikna barn som samlats en bit ner på den lugna villagatan.
– Vi har hållit på med trädfällning i ganska exakt två år, berättar Gabriel Josefsson på Söderbergs Åkeri, de som ägde bilen innan oss hade använt den till att fälla träd, så vi fortsatte med det.

Utöver trädfällning erbjuder Söderbergs Åkeri en rad tjänster, från renhållning till olika typer av transporter och kranarbeten. Man säljer även jord och grus med möjlighet till hemleverans, och erbjuder anläggningstjänster såsom grävmaskiner och hjullastare.

Med den 29 meter höga kranen kan man ta sig an de flesta träd, och där kranen inte kommer åt kan man fälla manuellt.
– Det finns alltid en lösning, säger Gabriel. Vi tittar på alla jobb och gör en bedömning, sedan är det priset som avgör.
Man vänder sig till både privatpersoner och organisationer. Alla som har ett träd, som Gabriel uttrycker det. Det blir även en del uppdrag åt Trafikverket, inte minst efter stormar när det behöver rensas på och omkring vägar där träd fallit.
– De flesta jobben har vi i närområdet, men vi åker dit det behövs.

Kranbilen är mångsidig och kan användas till mycket, i stort sett allt som lyfts och transporteras med kranbil. Gabriel nämner bland annat tegellyft och husmonteringar, berättar att man kan lyfta ner rivningsmaterial från tak. Från början var trädfällningen tänkt som ett komplement till andra jobb, men det blev större än man trodde. Det finns många träd som står illa till, och med kranbilen kan de tas ner snabbt och säkert.
– Det var det, konstaterar Martin när han efter styvt trekvart hänger av sig joysticken med vilken han styrt kranen under arbetets gång.
Av den stolta björken återstår blott en stubbe.

Text & foto: Nicklas Remmegård