Anita Lindbloms samling på auktion

Folkkära sångerskan Anita Lindblom behöver knappast någon närmare presentation. Nu auktionerar Crafoord Auktioner i Stockholm ut delar av hennes bohag som stått magasinerat utanför Cannes i 35 år.

Bland rariteterna finns Anitas egen guldskiva för Sånt är livet, utdelad när låten sålts i 100 000 exemplar, därtill silverskivor för samma sång från både Norge och Danmark. Guldskivan är värderad till 10 000 kronor, men är i skrivande stund uppe i hela 90 000.
Andra föremål med personlig koppling till Anita Linblom är bland annat den bronsbyst föreställande henne skulpterad av Gudmar Olovson som värderas till 30 000 kronor, ett antal klädesplagg som burits både privat och på scen, samt en mängd fotografier.
Bland andra objekt kan nämnas en 1700-talskopia av ett porträtt föreställande 1400-talsfilosofen Giovanni Pico della Mirandola. Intellektuell superstjärna när det begav sig, skrev Tal om människans värdighet som kommit att kallas renässansens manifest. Utöver sin intellektuella gärning hann han med både en kärlekshistoria med hustrun till en av Lorenzo de Medicis kusiner och att bli anklagad för kätteri innan han endast 32 år gammal troligtvis giftmördades. Porträttet av honom värderas till 20 000 kronor.
I samlingen finns även ett verk från kretsen kring 1700-talsmålaren Anton Raphael Mengs, en av föregångarna inom det nyklassicistiska måleriet. Mengs har kommit att kallas såväl den förste nyklassicisten som en av de sista barockmålarna. Lika mycket ett slut som en början, som konsthistorikern Rudolf Wittkower uttryckt det. Han sågs som en mästare av sin samtid, gjorde takmålningarna i bankettsalen på Palacio Real i Madrid, porträtterade kungligheter och fick flera andra prestigeuppdrag. Mengs finns i dag representerad på de flesta av de stora konstmuseerna i världen. Prado, The Met, Louvren, för att nämna några.
Målningen som säljs här föreställer en ung konstnär som, tycks det, blickar mot den modell vars porträtt han skissar på sitt papper. Perspektivet blir intressant då konstnärens blick är vänd rakt ut från bilden vilket ger intryck av att du samtidigt både betraktar målningen och står modell. Kanske är denna målning rentav en av två, där den andra är den vars tillblivelse vi ser? Målningen har värderats till 15 000 kronor.
Budgivningen pågår till 27 februari.


Text: Nicklas Remmegård