Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Nya elmätare i Karlskoga

Under ett flerårsprojekt som beräknas pågå till 2022 ska elmätarna hos de flesta kunder i Karlskoga bytas. Karlskoga Energi och Miljö ansvarar som nätägare för projektet.

De nya mätarna uppfyller regeringens krav på timmätning som börjar gälla 2025 och de ger förutsättningar för energieffektivisering och är förberedda för smarta-hem-tjänster.
– Det finns flera fördelar med den nya generationens mätare. För kunden ger det bland annat helt nya möjligheter att själv vara delaktig och aktiv. På sikt kommer man själv kunna ta del av sina mätuppgifter på timbasis och därmed lättare kunna styra sin energianvändning, säger Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.
Projektet smygstartade med ett mindre antal byten i Rosendalsområdet under hösten 2019. Nu trappas tempot upp och under våren beräknas drygt 6000 mätare bytas.
– Vi arbetar successivt i område för område och alla kunder får information i samband med bytet hos dem.
Strömmen bryts en kort stund under arbetet, normalt sett i 10-15 minuter.
Mätarbytena utförs av entreprenören Lysmasken Energi & Mätteknik.

Källa: Karlskoga Energi & Miljö