Dreimars Åkeri och PR Slamsugning – en familjeaffär 

Att ta helhetsansvar, vara samarbetspartner inom många miljöområden är det bästa sättet att beskriva dessa företag. 
Det hela startade för ca 40 år sedan i mycket liten skala med endast en traktor med tunna och har sedan utökats genom att anställa fler, köpa fler lastbilar och på senare år köpa in företag. 

I nuläget rullar ett 90-tal olika lastbilar och det jobbar närmare 110 personer i familjeföretaget som startades av Peter Nordh och hans sambo Christina Binnberg. Ungefär samtidigt som de startade upp företaget så föddes sonen Sebastian Nordh och några år senare kom dottern Victoria Nordh. I dag så är hela familjen involverad i företaget och har olika funktioner. 
Dreimars och PR Slamsugning har fasta kontrakt för tömning av septiktankar, utföra avloppsspolning och andra liknande tjänster inom miljöområdet åt kommuner och företag. 
Vad händer när Dreimars kommer? 
De suger ur avloppsbrunnen för att senare köra den till det kommunala reningsverket för rening. 

Spolning av ledning Gullspång kraftstation.

Förr var det vanligt att avlopp gick rakt ut i våra sjöar och vattendrag men i dag med ökade miljökrav så är det stort fokus på att samla upp avloppsvatten och rena det.  
Tömning av septiktankar hör till kärnverksamheten, med 10 av 14 bilar bara i Värmland som huvudsakligen utför denna typ av uppdrag är det mycket omfattande. Claes Posserud på Dreimars kör den lilla spolbilen, har 100 meter slang i bilen och vattnet är cirka 70 grader, med sådan utrustning lossnar det lätt när du fått stopp i avloppet. I bilen finns också kamera där de kan filma inne i rören för att se varför problemen uppkommer. Att på ett tidigt stadium hitta vad som är fel kan spara fastighetsägare stora pengar. 
Flera typer av uppdrag görs regelbundet och sedan finns det andra som är lite mer udda.
När räddningstjänsten varit och skumsläckt vid bränder, om det har läckt ut olja eller annat som är miljöfarligt, kan Dreimars göra de saneringar som behövs.
Torrsugning kan innebära sugning och avlägsnande av torrt material såsom löv, grus, sten, aska, flis och sågspån. Detta kan göras både högt upp i luften och långt ner under jorden.

Cisternkontroll är ett annat ben i verksamheten som innefattar både besiktning och rengöring av olje-, bensintankar och oljeavskiljare i bland annat biltvättar.
Sebastian Nordh, även kallad ”Bassen”, berättar att de stora bilarna kostar mellan 3-5 miljoner kronor. Med så stora investeringar är det ett stort arbete att serva och underhålla alla bilar. Victoria sköter kontoret för företagets två verkstäder med tio mekaniker för service och underhåll av de egna fordonen.
Att använda lokala verkstäder för service och reparationer är mycket viktigt, det är miljövänligt, det går snabbare och skapar arbete lokalt.
– Det här företaget har högt i tak och titlar har vi inte, säger Sebastian.
Gänget i Värmland använder Messenger för att kommunicera med varandra och hålla sig uppdaterade med vad som händer.
Alla i familjen bor nära varandra i Falköping, de ses ofta och har bra kontakt med killarna och en tjej i Värmland.
Har man som Peter gjort detta i 40 år så tycker man att det är det skönt att nästa generation finns och successivt kan ta över.

Text: Ylva Nygell
Foton: PR Slamsugning/Dreimars Åkeri