Smart teknik för en bekvämare vardag

Den tekniska utvecklingen sker snabbt, ökade krav på bekvämlighet i hemmen ställer större krav på elanläggningen. Med en installerad personskyddsbrytare får du en driftsäkrare elanläggning. Skydda både dig och din bostad mot onödiga strömavbrott med hjälp av personskyddsbrytare.

Varför du ska installera en personskyddsbrytare
Med hjälp av personskyddsbrytare får du en säkrare elanläggning. Vid ett eventuellt elfel så slocknar bara den drabbade gruppen och skyddar samtidigt andra delar i byggnaden från att stå utan el. Genom att installera en personskyddsbrytare på varje grupp så blir det enkelt att lokalisera felet.
Det sparar tid och gör en husägare mer självständig som slipper ta hjälp av en elfirma.

Vad är en personskyddsbrytare
En personskyddsbrytare är en kombination av jordfels- och dvärgbrytare som skyddar dig mot jordfel eller överbelastning i elnätet. Jämfört med traditionella jordfelsbrytare som slår ut all el i din bostad, oavsett hur liten skadan är, säkerställer personskyddsbrytaren att bara felkällan slås ut. Detta ger dig även en tydlig struktur i elskåpet så att du snabbt kan identifiera var felet uppstod.

Vad ska jag skydda
Mikael Hylander, produktchef på Hager rekommenderar att skydda de vanligaste felkällorna, exempelvis uttag utomhus, ytterbelysning, eller eluttag i badrummet, de platser där det lätt kommer in fukt. Det kan även vara en bra idé att skydda de mest sårbara grupperna som utan eltillförsel, orsakar de värsta skadorna. Skulle till exempel du och din familj vara på semester kan en personskyddsbrytare skydda hemmets kyl-o-frys, och ni slipper komma hem till ett illaluktande eller fuktskadat kök.

Källa: hager.se