Tidlös glasdesign från Finland

Att välja ordet tidlös för att beskriva en produkt är inte helt ovanligt. Med begreppet vill man poängtera att det finns ett estetiskt värde hos föremålet som består även när trender förändras. Finskt glas förknippar vi idag mest med varumärket Iittala, och många skulle nog beskriva deras design som just tidlös. Men särskilt tidlös är den nog egentligen inte, utan snarare väldigt typisk för 1900-talet. Den kan faktiskt sägas karaktärisera mycket av århundradets moderna formspråk.

Iittala har en lång historia som börjar redan vid 1800-talets slut. Glasbruket grundades 1881 utanför Tavastehus i södra Finland och fram till 1930-talet tillverkades där endast bruksglas. Likt många andra industrier inledde Iittala vid denna tid försök att etablera kontakt med konstnärer i syfte att dels ta fram en ny generation bruksglas som kombinerade både god form och praktisk funktion för att passa de moderna hemmen, dels rena konstföremål. Resultatet var lyckat, och några av Iittalas glasdesigners kom att vinna stor berömmelse.
Makarna Aino och Alvar Aalto är två exempel på det. Alvar Aalto var både arkitekt och formgivare. Hans arkitektoniska formspråk återkommer i det glas han ritade för Iittala. Prov på hans karaktäristiska design visar de böljande former som återfinns i den så kallade Savoyvasen som formgavs 1936. Dess enkla, stilfulla linjer speglar hans kärlek till smakfullt designade vardagsvaror. Denna passion delades av Aino Aalto. I hennes fall exemplifieras den bäst med pressglasserien ”Böljeblick” som hon ritade 1932.
Tillsammans med andra formgivare satte makarna Aalto varumärket Iittala på designkartan och utvecklade ett formspråk som till stor del kan sägas representera det moderna 1900-talet.
Ytterligare exempel på namnkunniga designers som arbetat för glasbruket är Oiva Toikka och Tapio Wirkkala. Den förre berömd för sina munblåsta glasfåglar och pressglasservisen ”Kastehelmi” den senare känd för framförallt vasen ”Kantarelli” och serien ”Ultima Thule”.
Bortsett från Kantarelli-vasen nytillverkas samtliga här nämnda objekt. Ett väletablerat varumärke i kombination med kända formgivarnamn bakom föremålen gör också att efterfrågan och prisnivån på Iittala-glas ligger förhållandevis stabil på andrahandsmarknaden. Avseende priset gäller det dock att skilja på nytillverkade objekt och sådana av äldre datum då de på auktion brukar klubbas för helt skilda belopp. En Aalto-vas av tidig tillverkning kostar till exempel många tusenlappar mer än en ny.

Oivo Toikka, skulptur, Iittala. Värdering 2000 kr. Klubbslag 3000 kr.
Tapio Wirkkala, vas ’Kantarelli’, Iittala. Värdering 2500 kr. Klubbslag 3200 kr.
Alvar Aalto, vas ’Savoy’, Iittala, äldre tillverkning. Värdering 3000 kr. Klubbslag 22 000 kr

av Anna Englöf