Axel Larsson – en möbelformgivare i tiden

Det var i en för möbelproduktionens omvälvande tid som Axel Larsson utbildade sig till möbelformgivare. Efter skråväsendets avskaffande förändrades under 1800-talets andra hälft produktionsförhållandena: näringsfriheten möjliggjorde etableringen av nya fabriker och möbelindustrin började växa i landet. Den nya situationen skapade omkring sekelskiftet 1900 och decennierna som följde närmast därpå ett behov av formgivare – ett yrke som kom att tilltala Axel Larsson.

Då han 1917 valde att påbörja sin utbildning vid Högre konstindustriella skolan i Stockholm framstod yrkesvalet som förhållandevis ovanligt för sin tid. Utbildningen var den enda i Sverige och bara ett fåtal elever sökte sig till den. För Axel blev det snart uppenbart att karriärsvalet var rätt eftersom han redan innan studierna avslutats anställdes som ritbiträde av möbelarkitekten Carl Malmsten.
Karriären tog fart. Sin inspiration hämtade Axel Larsson i det unga 1900-talets Paris där han 1925 besökte världsutställningen. Det här var en stilmässig brytningstid och på utställningen samsades 20-talsklassicism och modernism. Det var de enkla linjerna som Axel tog intryck av och förde med sig hem till ritbordet. Under senare delen av 20-talet och början av 30-talet kom hans formgivning att präglas av den samtida tidens krav på funktionalitet.
Mest berömd har dock Axel Larsson blivit för sina möbler i den stil som idag går under benämningen Swedish Modern, och framförallt 1200-serien som han ritade 1936. Här arbetade han med mjuka linjer, ljusare träslag och lättare former, vilket kontrasterade mot hans tidigare design i vilken han först tenderat att blicka tillbaka på äldre möbelstilar och därefter följt funkisens mer strama och kantiga formspråk.
Axel Larssons karriär är förknippad med hans långa anställning vid
Svenska Möbelfabrikerna Bodafors 1925 – 1956.
Här ritade han under sina första 20 år inte mindre än 12 möbelserier inklu-
derande vardera omkring 50 möbeltyper. Under de senaste åren har auktionspriserna på Axel Larssons möbler varierat. Generellt kostar hans serietillverkade möbler mindre än de som är utförda med bättre hantverksmässig kvalité.

av Anna Englöf

Axel Larsson, vilstol, Svenska möbelfabrikerna Bodafors. Värdering 6000 – 8000 kr, klubbslag 18 000 kr.

Axel Larsson, byrå, funkis, etikettmärkt stockholmsutställningen 1930. Värdering 8000 – 10 000 kr. Klubbslag 14 500 kr.

Axel Larsson, pallar, 1930-tal. Värdering 2500 kr, klubbslag 2200 kr.