Hjalmar Söderberg – en litteraturens dandy

På auktion ser vi ibland att stora bokpartier slumpas bort för nästan inga pengar alls. De allra flesta böcker har generellt inget stort andrahandsvärde, tyvärr. Samtidigt finns det på just kategorin böcker samlare som är beredda att betala ganska stora belopp för ett verk de länge letat efter. En av de mer eftertraktade moderna, svenska författarna – för vars förstautgåvor i gott skick man på andrahandsmarknaden ibland kan få betala flera tusenlappar – är Hjalmar Söderberg.

Som född och uppväxt i en ämbetsmannafamilj i Stockholm under 1800-talets andra hälft kom Söderberg att umgås i borgerliga kretsar.
Denna miljö var inspirationskälla när han så småningom inledde sin litterära karriär. Som ung studerade han i Uppsala, men studierna var inget han lyckades särskilt bra med. Istället tog han arbete som journalist för Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Söderbergs debuterade 1895. Hans första roman Förvillelser resulterade i stor uppståndelse. Handlingen kretsar kring en dandy som flanerar Stockholms gator, inleder kärleksaffärer, begår brott och filosoferar högt och lågt. Framförallt utmärker sig huvudkaraktären för sin välkläddhet. Söderberg själv går att likna vid denne, bland annat för sin dyra klädsmak och utomäktenskapliga affärer.

Länge var Söderberg på grund av sina vid tiden uppseendeväckande texter illa ansedd. Framförallt kännetecknas hans stil av att texterna saknar moraliska pekpinnar. Ofta försätts karaktärerna i moraliskt tvivelaktiga situationer och Söderberg snarare analyserar än löser dem. Idag brukar Söderberg istället kallas den svenska, moderna romanens förgrundsgestalt för sina nyskapande karaktärsskildringar.
Stockholms borgarliv skildras i Söderbergs romaner, noveller och dramer impressionistiskt och svårmodigt. Staden möter vi ur karaktärernas perspektiv, karaktärer som ofta framstår passiva, deras öde ligger bortom dem själva. I hans mest kända roman Doktor Glas följer vi läkaren som försöker vinna en kvinnas kärlek genom att mörda hennes make, men som läsare ser vi ödestecknen som huvudkaraktären missar: han kommer aldrig få hennes hjärta.

av Anna Englöf