Fortsatt stort intresse för miljövänligt byggande

Svenska bostadsägares intresse för miljön är fortsatt högt. Att använda svenskt, miljömärkt byggmaterial, gärna måttbeställt, är särskilt populärt. Likaså att skaffa energieffektiva fönster och att tilläggsisolera.

Det framgår av senaste Bygmabarometern där en undersökning gjorts kring boende och byggande, bland annat kring miljövänligt byggande.
Att använda svenskt, miljömärkt byggmaterial liksom att måttbeställa sitt material är mest populärt. Fler än hälften att de tillfrågade anger att de planerar eller kan tänka sig att använda det i syfte att klimatanpassa sina hem eller fritidshus.
Populärt är också att skaffa energieffektiva fönster. Att tilläggsisolera är den åtgärd som näst flest redan vidtagit och även här uppger cirka fyra av tio att det är något de kan tänka sig att göra.
Nära hälften av de tillfrågade uppger också att de planerar eller kan tänka sig att installera solceller.