Forskning visar – Växter får dig att må bättre

Stämmer det att man mår bättre av att omges av växter? Forskning konstaterar att så är det faktiskt.

Patrik Grahn är professor i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet och han har sedan mitten av 1980-talet jobbat med hur växter och hälsa hänger ihop. Tillsammans med professor Gunnar Sorte gjordes en studie som visar kopplingen mellan gröna miljöer och utevistelse.
Ju mer man vistades ute i gröna miljöer, desto bättre för hälsan. Det handlade om lägre stressnivåer, ökad koncentrationsförmåga, ökat välbefinnande, förbättrad motorik och allmän funktion.
Studien visar att ju närmare man har till en park och ju mer man vistades i parken desto bättre mår vi, och stressnivåerna blir signifikant lägre.
Gröna miljöer behöver inte nödvändigtvis vara parker eller skogar, även trädgårdar och krukväxter inomhus har positiv påverkan.

Men vad är det då som är så bra med växter?
– När jag började forska om detta var det helt jungfrulig mark, nu pågår mängder av forskning runt om i världen och nya resultat presenteras hela tiden. Det är helt klart flera olika saker som påverkar. Dels är det positivt att bara vistas utomhus och ju närmare vi har till grönområden desto troligare är det att vi verkligen kommer iväg och rör oss, får dagsljus med god UV- strålning vilket också ger bättre upptag av D-vitamin, säger Patrik.

Kan även gröna miljöer inomhus ge samma positiva resultat?
– Resultaten kan även överföras till inomhusmiljöer, vilket faktiskt är mer än vad jag själv trodde från början, fortsätter Patrik.
Nya studier visar att krukväxter i till exempel kontorsmiljö höjer trivseln, ger mer arbetsglädje, är avstressande och visar också på lägre blodtryck och minskad kortisolmängd.
Ett annat intressant resultat som nyligen presenterats är att boende som har bra tillgång till växter i sin hemmiljö har större benägenhet att ge sig ut i naturen.
Så även om man bara har en liten balkong eller fönsterbräda kan man göra den till sin egen gröna oas som kan fungera som injektion och språngbräda ut till parker, skogar och gröna platser som får oss att må bra.

Förutom att växter är bra för vårt välbefinnande finns också flera studier som visar på deras förmåga att förbättra inomhusmiljön. Växter tar hand om gifter i luften. Förutom att krukväxter tillför syre och fuktighet till luften kan olika växter rena luften från olika skadliga ämnen som finns inomhus. Det här är ingen ny forskning men aktuell än idag.
Det sker genom att växter absorberar giftiga partiklar i luften via sina blad. Studier visar att olika krukväxter har förmåga att minska halterna av exempelvis aceton, ammoniak, bensen, toluen och xylen i inomhusluften.
Det kan därför vara en god i idé att satsa på flera olika krukväxter i inomhusmiljöer.

Källa: Blomsterfrämjandet