Barockens glansperiod – kommer den åter?

Sedan mitt intresse för antika och äldre möbler väcktes har en fråga för mig förblivit obesvarad; när ska barocken få återuppleva sin glansperiod? Anledningarna bakom frågan är framförallt två. Dels så är barocken en spännande tid i landets historia varför dess materiella lämningar borde trigga fantasin hos de som älskar antika möbler och historia, dels så är formspråket fantastiskt – många gånger mystiskt och spännande – vilket skapar fina kontraster i inredningen.

Barocken i Europa ringar tidsmässigt in perioden från sent 1500-tal till tidigt 1700-tal. För Sveriges del så innebar 1600-talet krig, territoriell expansion och ekonomiskt uppsving, och epoken brukar därför benämnas stormaktstiden. För ett land i sådan dominansställning var behovet av god representation nödvändig. Dessvärre så förekom det klagomål från utländska gäster på det undermåliga bemötandet svenska värdlandet erbjöd. Men, det skulle man snart komma tillrätta med.
Från de resor på kontinenten och i fjärran länder som svenska landsmän företog sig under 1600-talet hämtades inspiration till en inredningsstil som kom att bryta helt med den föregående renässansen. De tidigare ofta väggfasta möblerna utan direkt komfort byttes mot lösa möblemang med utsmyckningar, stoppningar samt fanér och intarsia i exotiska träslag. Många möbler importerades från bland annat Tyskland – augsburgsskåpen var riktiga praktpjäser – men varor skeppades även långväga från framförallt Kina med olika europeiska ostindiska kompanier.
Formmässigt så kan barocken beskrivas som tung, symmetrisk och svulstigt dekorerad. Typiska stilelement är akantusslingor och djurmotiv. I detta formspråk ligger sannolikt förklaringen till varför min för länge sedan ställda fråga hittills förblivit obesvarad; stilen passar inte i våra hem. Ändå tycker jag mig ana en mer eklektisk trend sedan några år tillbaka, och de mest inredningsintresserade vågar plocka in fler djärva former och mönster i hemmen.
På auktion klubbas möbler och andra föremål från barocken till väldigt låga priser. Detta är dock relativt; objekt av hög kvalité slumpas naturligtvis inte bort, men jämfört med likvärdiga föremål i andra stilar så är barockens billiga.

Spegel, karolinsk barock, tillskriven Buchardt Prechts verkstad, Stockholm, tidigt 1700-tal. Värdering 20 000 kr. Klubbslag 16 000 kr.

Kandelaber, mässing, barock, omkring år 1700. Värdering 10 000 kr. Klubbslag 14 000 kr.

Stol, barock, tidigt 1700-tal. Värdering 1000 kr. Klubbslag 300 kr.

av Anna Englöf