Gunnar Svensson och Camilla Ström.

Firar 25-årsjubileum med ombildning till aktiebolag

Utvecklingen för Karlskogaföretaget GPS Galler Plåt och Smide har varit gynnsam sedan starten och i takt med att omsättningen ökat har ägaren Gunnar Svensson nu ombildat företaget till aktiebolag. Det sker samtidigt som företaget kan fira 25-årsjubileum.

Gunnar startade verksamheten 1993. Till en början var han ensam men under årens lopp har arbetsstyrkan utökats och idag har företaget fem anställda. För femton år sedan satsade Gunnar också på en egen måleriverkstad.

Rolf visar upp nylackerade dörrar på tork.

Egen måleriverkstad finns också i anslutning.

Under årens lopp har GPS Galler sålt sina produkter genom olika återförsäljare och smidesprodukterna har spritt sig över hela Sverige. Genom ett nät av olika låssmeder säljs företagets inbrottsskydd. Det har blivit allt mer vanligt att skydda både privata bostäder och företag med olika former av skyddsgaller. Tidigare kanske det räckte med att sätta galler för fönstren på ett företags nedervåning för att ha ett bra skydd. Idag är det vanligt att skydda även takfönster, brandluckor och ventilationsöppningar med galler.
De senaste åren har företaget också fått allt fler kunder som bostadsrättsföreningar och byggföretag. Ett stort projekt har varit nybyggena på Kanikenäset och i Inre Hamn i Karlstad.


– Där har vi levererat bland annat trappräcken och vi hade jobb i flera månader bara med de projekten, säger Gunnar Svensson.
Vid nybyggnationer av flerfamiljshus levererar GPS Galler allt från trappräcken till staket, handledare och så vidare. Under de senaste årens byggboom har allt fler byggföretag hört av sig med beställningar från hela Sverige.

– Vi har nått ut bra genom att göra reklam för oss själva.
Det har fallit väldigt bra ut, menar Gunnar.

Privatpersoner med eget hus har ofta satt galler för till exempel källarfönster som det varit lätt att ta sig in igenom. Är källarfönstren skyddade kan inbrottstjuvarna istället välja att bryta upp altandörren som ofta kan ha ett dåligt lås.
Här är det också lätt att gå ut med tjuvgodset. GPS Galler tillverkar därför även gallergrindar som går att sätta framför altandörren. Det kan vara lite svårare att ta sig in i en bostad fönstervägen och det gör mer oväsen att ta sig in den vägen. Det är också svårare att ta med sig stöldgodset genom att krypa ut genom ett fönster. Oftast har husets entrédörr ett bra lås och därför kan det vara en god idé att skydda altandörren.GPS Galler har en stor kundkrets för sina olika smidesstaket och grindar som även de säljs över hela Sverige.

Christer i svetsarbete.

Grindar.

Många som har avflagnade och skadade trästaket väljer idag att byta ut dem mot mer stabila smidesstaket. Prismässigt är det inte så stor skillnad om man räknar med vad underhållet kostar. Väljer man ett staket i galvat med en bra underbehandling kan ett smidesstaket stå sig livet ut.
Företaget tillverkar också cykelställ och cykelgarage samt olika former av skärmtak.

Gunnar startade verksamheten 1993. I takt med att omsättningen ökat har företaget nu ombildats till aktiebolag.

av Björn Hallin