Karin Mobring för Ikea

I år firar Ikea 75 år och de har för att fira jubiléet nytillverkat några av sina klassiker från 1900-talets andra hälft – ett tecken på att formgivningen från den tiden står sig än, skulle man kunna påstå. Något som ytterligare stärker detta är att auktionspriserna på möbler från 60- 70- och 80-talet har stigit.

En av de formgivare vars möbler sedan en tid tillbaka varit populära på auktion är Karin Mobring. Märkligt nog så finns det ytterst lite skrivet om Mobrings liv och yrkesverksamma liv, trots att hon var verksam för Ikea från 60-talet till in på 90-talet. Under denna tid hann hon formge en flertalet föremål, men det är främst hennes stolar och fåtöljer som idag går att hitta på andrahandsmarknaden.
Under den period som Mobring arbetade för Ikea så utvecklades – eller kanske snarare exploderade – ungdomskulturen i Sverige och västvärlden. Unga människor sökte sig bort från traditionella värderingar och blickade hellre framåt än bakåt mot de tidigare decenniernas världskrig och oroliga värld. Som relativt nytt företag hade Ikea en ambition att tillgodose denna unga framväxande generation med möbler som tilltalade dem.
Lösningen blev att ett antal formgivare, däribland Mobring, gavs uppdraget att utveckla möbler och andra föremål som estetiskt skulle falla unga människor i smaken. Resultatet blev i Mobrings fall möbler i moderna material som stålrör, furu och skinn, där formen hölls relativt strikt. Då kunde en fåtölj kosta omkring 100-200 kr. Idag får man betala ett antal tusenlappar för
Mobrings möbler på auktion.

Text: Anna Englöf

Karin Mobring, fåtölj ’Natura’, Ikea. Värdering 3000 kr. Klubbslag 3800 kr.

 

 

 

 

 

 

 

Karin Mobring, fåtölj ’Amiral’, Ikea. Värdering 3000 kr. Klubbslag 8000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

Karin Mobring, fåtöljer ’Diana’, Ikea. Värdering 2000 kr. Klubbslag 1200 kr.