Skultuna – ett bruk med gamla anor

När Skultuna Messingsbruk grundades 1607 var Sverige ett land som skiljde sig markant från idag. Men trots att tiderna har förändrats genom århundradena så har bruket lyckats upprätthålla sin produktion, och är idag ett av världens äldsta bruk.

Under 1500-talet hade Sverige satt sig i ekonomisk skuld till handelsorganisationen Hansan, och nu behövde man se över sina utgifter och inkomster. Dåvarande kung Karl IX beslutade att den inhemska produktionen och exporten av svenska varor behövde öka och anlade mässingsbruket med förhoppningen att dessa behov skulle kunna tillgodoses.
Som många andra bruk vid tiden anlitade man vid Skultuna arbetare från Tyskland och Nederländerna eftersom de hade goda kunskaper om metalltillverkning. Produktionen bestod av bland annat bruksföremål som mässingstråd men man tillverkade även
tidigt under 1600-talet mer dekorativa objekt som ljuskronor.
Med åren utvecklades sortimentet och under 1900-talet knöts formgivare till bruket. Vissa objekt med brukets stämpel når idag höga klubbslag på auktion. Det finns många som har samlat på antika föremål från Skultuna, och prisnivåerna på dessa har varit höga under framförallt 1980- och 90-talet. Samlarintresset har dock minskat och idag är klubbslagen
istället högre på inredningsobjekt av 1900-talsformgivarna.

av Anna Englöf

 

Pierre Forsell, vas, mässing. Värdering 3000 kr.
Klubbslag 3200 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Forsell, bordslampa, mässing. Värdering 10 000 kr. Klubbslag 18 590 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljusstakar, No 73, gustaviansk stil, 18/1900-tal. Värdering 1500 kr. Klubbslag 1250 kr.