Rekordår för bomarknaden i östra Värmland

Rekordår och all time high. Fastighetsmäklarna i östra Värmland är mer än nöjda med året som gått. Några moln skymtar heller inte vid horisonten. Den positiva trenden väntas fortsätta även 2018 med en lugn och stabil bostadsmarknad om inget oförutsett inträffar. Något hot från nya amorteringsregler väntas inte. De nya reglerna påverkar bostadsmarknaden i området bara i enstaka fall. Orsaken är att bostadspriserna ligger långt ifrån de nivåer som råder i storstäderna.

Anders Hallström på Fastighetsbyrån i Karlskoga konstaterar nöjt att förra året var det bästa någonsin i kontorets historia.
– Det gäller både omsättningen, antalet objekt och prismässigt, säger han.
En utveckling som märkts är att Fastighetsbyråns förmedling av bostadsrätter ökat markant. Det har skett från tidigare ganska låga nivåer och under de senaste åren har trenden stadigt gått uppåt mot fjolårets rekordsiffror.
– Trenden fortsätter att gå uppåt. Det kanske har lugnat ner sig lite den sista tiden men det är inte fråga om någon nedåtgående utveckling.

Det är nog sådant som man bara ser i storstäderna, säger Anders.
Någon oro för stramare amorteringsregler känner han heller inte.
– Vi har bra löner i regionen och det kan man ställa mot att huspriserna är förhållandevis låga vilket gör att de nya reglerna inte berör oss. Det är ingen som frågar ens om amorteringsreglerna. Jag tycker det ser positivt ut under fortsättningen av året, säger Anders.

Positiv är också Gustaf Florenius på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Karlskoga.
– Vi är mycket nöjda med 2017. Vi har ökat och ökat sedan flera år tillbaka, säger han.
Gustaf och kollegorna utsågs förra året till årets bobutik inom organisationen och även i år är karlskogabutiken nominerad.
Gustaf Florenius ser inga större orosmoln för utvecklingen under 2018.
– Vi ser inga mörka moln på himlen över Möckeln, men det som skulle kunna hända är att oron från marknaden i storstäderna ger ringar på vattnet ut i landet vilket kan leda till en avmattning och en normalisering av marknaden, men jag tror inte på en nedgång säger Gustaf.
Inte heller han tror att de nya amorteringsreglerna och skuldkvotstaket kommer att påverka marknaden i östra Värmland.

Git Bengtzing på Svensk Fastighetsförmedling i Karlskoga kan också summera ett rekordår.
– Det har gått jättebra under 2017 både i Karlskoga och för kontoret i Kristinehamn, säger hon.
– Det som sålts mest är bostadsrätterna där det varit ordentlig fart på marknaden. En av orsakerna är att det börjat byggas nya lägenheter i både Karlskoga och Kristinehamn vilket satt rotation på bostadsmarknaden. Ett projekt i Skrantabacken i Karlskoga med arton lägenheter är slutsålt och i Kristinehamn har hälften av lägenheterna i ett projekt på Sannakajen sålts via oss på Svensk Fastighetsförmedling. När försäljningen vid Skrantabacken var klar så insåg vi att vi var den enda mäklare från Karlskoga som lyckats sälja ett helt nyproduktionsprojekt. Detta känner vi oss väldigt stolta över då vi har varit med och bidragit till Karlskoga kommuns bostadsutveckling, säger Git.
I flera år har det varit svårt att få tag på hyreslägenheter. Det har lett till att priserna för bostadsrätter ökat. De som sedan säljer sin bostadsrätt för ett köp av en villa har mer pengar att röra sig med vilket har medfört att priserna på villorna också ökat. En bidragande faktor till allt detta är också det låga ränteläget.
– Vi har också märkt att fler väljer att sälja sina mindre lägenheter genom en mäklare än att de säljer själva. Orsaken är nog att säljarna upptäckt att det är mer lönsamt att anlita en mäklare och få bättre betalt för bostadsrätten, menar Git.
Hon tycker att utvecklingen framöver ser stabil ut och inte heller hon har märkt någon oro bland husspekulanterna över de nya amorteringsreglerna.

I Kristinehamn och Filipstad har Fastighetsbyrån haft ett jättebra resultat när 2017 summeras. Det har gått så bra att Fastighetsbyrån delat på sig i två delar. Tidigare var Kristinehamn, Filipstad och Storfors samlat under en och samma hatt. Sedan någon månad tillbaka har Christopher Rubin tagit över Kristinehamnsdelen och Urban Lindholm koncentrerar sig på att fortsätta att utveckla kontoret i Filipstad.
– Priserna på framför allt bostadsrätter har gått upp under året och det beror nog på att en nyproduktion av lägenheter har rört om i grytan. Tidigare har priserna legat allt för lågt och nu har de ökat till en stabilare nivå, säger Urban.
På villasidan ligger priserna fortfarande lågt jämfört med övriga Värmland. Medelpriset för en villa ligger på runt 1,7 miljoner kronor och i jämförelse ligger villapriserna i Kristinehamnsområdet fortfarande på en ganska låg nivå. Att det är fart på marknaden visade sig här-om veckan när Fastighetsbyrån fick in ett objekt på en fredag och det var sålt redan på måndagen två dagar senare.
Fortfarande råder det brist på lägenheter i området men det väntas bli bättre när fler projekt börjar byggas de kommande åren.
– Det skulle också behöva byggas ett 55-plushus som riktar sig till lite äldre, menar Urban.
Resten av 2018 tycker han ser positivt ut. De nya amorteringskraven ser han mer som ett storstadsfenomen och rädslan för att det behövs en större kontantinsats för att köpa ett hus håller han heller inte med om.
– Det går att låna till hela husaffären. De översta femton procenten går att lösa med till exempel ett LO-lån eller ett blancolån utan att den personliga ekonomin äventyras, menar han.

Lasse Andersson på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Kristinehamn sällar sig också till skaran av mäklare som kan se tillbaka på ett rekordår.
– Vi gjorde all time high förra året och vi ser ingen avmattning i inledningen av det här året, säger han.
En orsak till de positiva siffrorna tror Lasse är kontorets satsning på att ge kunderna en bra service. Han tror inte på några fallande siffror framöver även om det pratas mycket om det i media men det ser han, liksom de andra mäklarna i området, mer som ett storstadsfenomen. Inte heller tror han att de nya amorteringsreglerna kommer att spela någon större roll bortsett från de allra dyraste husen men de objekten är få.
– Det ser stabilt ut på marknaden och början av 2018 har kommit igång bra. Vi ser bara positivt på utvecklingen, säger han.

– Otroligt bra. Det bästa året någonsin.
Det konstaterar Anders Danielsson på Bocentrum i Kristinehamn. Försäljningen visar på en uppgång under 2017 för både bostadsrätter och villor. Den dyraste villa som förmedlades var för övrigt ett objekt som gick för 4,5 miljoner kronor.
Utbudet av objekt var lågt under året som gick och det har speglat sig i priserna som haft en stadig uppgång.
– Varje villa som vi haft till försäljning har haft mellan 5 och 20 spekulanter så intresset har varit stort, säger Anders.
På lägenhetssidan har marknaden varit lite mer balanserad och här har priserna mot slutet av året mattats av jämfört med hur det var för ett år sedan. Någon större effekt av de nya amorteringskraven tror han inte på.
– Det kan möjligen slå mot de som bygger nytt och som hamnar i en högre prisklass men annars kommer de nya kraven inte att märkas.
Anders Danielsson har under 2017 trappat ner och vid årsskiftet avregistrerade han sig som fastighetsmäklare och har lämnat över driften av Bocentrum till Lina Danielsson och Elin Grahn. Numera titulerar han sig som fastighetskonsult och hjälper till med lite informationsarbete och lägenhetsvisningar när det behövs.

av Björn Hallin