Kakelugn, vissa dela med motiv av riksvapnet, södra Sverige, tidigt 1800-tal. Värdering 30 000 kr. Klubbslag 8200 kr.

Kakelugnar

De fyller både ett dekorativt och praktiskt syfte – kakelugnarna och i många hundra år har de funnits i svenska hem. Under 1600- och 1700-talet värmde de landets mer förmögna befolkning, men så småningom kom de att pryda sin plats även i villor och enklare bostäder. Fortfarande nytillverkas kakelugnar, men det går även att finna äldre exemplar på auktion och i specialbutiker.

Kakelugn, rund, omkring 1900. Värdering 5000 kr. Klubbslag
1900 kr.

Vi har haft kakelugnar i Sverige sedan 1600-talet. Det rör sig då om modeller som liknar den typ vi är vana att se idag. Det fanns dock en annan variant av kakelugn, den så kallade pottkakelugnen, som man kunnat belägga har använts i landet sedan senmedeltiden. Modellen bestod av skålformade kärl som murades samman med håligheten utåt, så att de spred värmen i rummet. Framåt 1500-talets slut kunde man i slottsmiljöer se ugnar som istället hade platta, reliefmönstrade kakel.
Kakelugnar tillverkades i Sverige redan under barocken. På 1700-talets första hälft rådde skogsbrist i landet och man insåg att det i längden inte skulle fungera att fortsätta värma alla bostäder på det sätt man hittills gjort. Detta ledde till försök att förbättra eldstäderna så att mer energi från veden skulle kunna tillvaratas. Man började experimentera med att mura rökgångar bakom kaklet, där den varma luften kunde hållas kvar en längre tid – och inte bara försvinna direkt ut genom skorstenen. Efter många år, nämligen 1767, presenterade Cronstedt och Wrede den lösning som kom att bli den moderna kakelugnens konstruktion.
De mest kända svenska kakelugnstillverkarna var under 1700-talet Marieberg och Rörstrand. Kaklen var vid den här tiden dekorerade med en stor variation av mönster, ofta floral dekor eller figurscener. Under 1800- och 1900-talen följde kakelugnsmodellerna tidens rådande stilideal.
Några tips till den som vill köpa en äldre kakelugn idag är att man först och främst bör se till att det finns en kakelugnsmakare eller kunnig murare i närområdet som kan sätta upp ugnen. Det är också en stor fördel om den som plockat ner det gamla kaklet har märkt upp delarna så att det framgår hur de ska monteras. Det kan gå att komplettera bitar som saknas eller skadats, men naturligtvis är en komplett kakeluppsättning att föredra.

Kakelugn, vissa dela med motiv av riksvapnet, södra Sverige, tidigt 1800-tal.
Värdering 30 000 kr. Klubbslag 8200 kr.

Anna Englöf. Kulturvetare