Christopher Rubin, till vänster, tar över Fastighetsbyrån i Kristinehamn efter Urban Lindholm som i sin tur koncentrerar sig på Fastighetsbyrån i Filipstad.

Christopher tar över Fastighetsbyrån i Kristinehamn

Det går allt bättre för Fastighetsbyrån i Kristinehamn. Verksamheten expanderar och antalet kunder blir allt fler, inte minst efter en satsning i Filipstad. För att möta efterfrågan delas nu Fastighetsbyrån i två delar. Christopher Rubin tar över ägarskapet i Kristinehamn medan Urban Lindholm satsar vidare i Filipstad och Storfors.

Christopher, som tar över verksamheten i Kristinehamn, är 33 år gammal och infödd kristinehamnsbo. Han drömde länge om att utbilda sig till fastighetsmäklare. För ett par år sedan gjorde han slag i saken och varvade utbildningen med att arbeta som mäklarassistent både i Kristinehamn och Karlskoga. I början av sommaren blev han klar med sin utbildning och veckan efter pingst började han arbetet som fastighetsmäklare.
För en tid sedan fick han frågan om att ta över ansvaret för Fastighetsbyråns kontor i Kristinehamn.
– Det var ett erbjudande jag inte kunde säga nej till. Jag kände mig verkligen lyckligt lottad och är otroligt stolt över att få chansen, säger Christopher.
Även Urban Lindholm känner att det är en bra lösning.
– Vi har haft flera spekulanter men lösningen med Christopher känns helt rätt. Jag är övertygad om att det kommer att gå bra, säger Urban.
Fastighetsbyrån har under Urban Lindholms ledning expanderat kraftigt och förutom Kristinehamn har satsningen på ett kontor i Filipstad inneburit att verksamheten ökat rejält.
– Vi har sökt efter ytterligare en mäklare under två års tid men det är svårt att rekrytera eftersom det råder brist på utbildade fastighetsmäklare. Det här ser jag som en mycket bra lösning, att Christopher tar över i Kristinehamn samtidigt som jag får mer tid till att satsa på Fastighetsbyrån i Filipstad.
Uppdelningen innebär att Urban Lind-holm inriktar sig på Filipstad och Storfors tillsammans med mäklarkoordinator Mona Hååkman och att Christopher tillsammans med fastighetsmäklare Susanne Hävergren och administratör Lovisa Granath arbetar på Kristinehamn.
Fastighetsbyrån i Kristinehamn firar också femtioårsjubileum i november. Det var Thure Eklund som 1967 öppnade Sparbankernas Fastighetsbyrå på Kungsgatan i gamla sparbankshuset. Under de här femtio åren har Urban arbetat i 33 år i branschen. Han började som ombud för Fastighetsbyrån i Storfors, blev registrerad fastighetsmäklare 1987 och tog över verksamheten några år senare. Under årens lopp har Fastighetsbyrån växt kraftigt och ett ordentligt skutt tog omsättningen när Fastighetsbyrån flyttade in i egna lokaler på Viktoriagatan i Filipstad i början av 2017.
– Den här uppdelningen kommer att bli mycket positiv för Fastighetsbyrån. Vi har varit lite underbemannade och att jag nu kan ägna all min tid åt Filipstad och Storfors kommer att innebära en bra kvalitetshöjning och att vi kan ge en ännu bättre service och få fler nöjda kunder, säger Urban.
– Det är verkligen en positiv utveckling i Filipstad. Det är på väg att bli en expansiv ort och en positiv anda. Inte minst sedan flera stora kedjor etablerat sig i staden vilket ger skjuts även till det övriga affärslivet. Jag trivs verkligen här och ínte minst trivs jag med folket, avslutar Urban.

av Björn Hallin