Byggnadsvårdsdag! Lörd 23/4!

Välkommen till Ovolins byggnadsvårdsdag! Lördag den 23/4, kl. 10-16.

Inspireras av hantverkare utanför butiken i Karlslund, Örebro!

Tel: 019-22 71 81. Tegelmagasinet i Karlslund/Örebro. www.ovolin.se