Sofia-Linnea Axelsson, Caroline Edenvik och Maria Ekman lyfter fram gemenskapen inom Marknadsplats Karlskoga.

Bredden är styrkan för Marknadsplats Karlskoga

Samarbete och samverkan är nyckelorden för Marknadsplats Karlskoga, vars dryga 70-tal medlemmar just nu är i full gång med att förbereda shoppinghelgen 5-7 oktober.
– Det är kul att i en sådan här tid se att i Karlskoga går det bra, säger Maria Ekman, verksamhetsledare för Marknadsplats Karlskoga.

Vi träffar Maria Ekman i sällskap med Caroline Edenvik från 102-åriga Karlskoga Trätoffelfabrik och Sofia-Linnea Axelsson från Soliga drömmar som slog upp portarna för knappt ett år sedan, två företag som visar på bredden inom Marknadsplats Karlskoga.
– Vi har en bra mix av gamla och nya medlemmar, och det är viktigt att vi har bredden i utbudet nu när Karlskoga växer, menar Maria.

Sofia-Linnea och Caroline lyfter särskilt fram samarbetet mellan handlarna som en av de stora fördelarna med att vara med i Marknadsplats Karlskoga.
Alla ser varandra som kollegor, och utöver de månatliga medlemsmötena träffas man då och då också för att umgås socialt utanför jobbet.
– Man får en gemenskap fast man är ensam på jobbet, säger Caroline och får medhåll från Sofia-Linnea:
– Det är en fördel att vara många medlemmar, då kan man samarbeta och får idéer från varandra.

De båda, liksom Maria Ekman, ser ljust på framtiden för handeln i Karlskoga, och att den fysiska handeln skulle försvinna till förmån för näthandel är inget de ser framför sig, det tycks snarare gå åt motsatt håll.
– Man ser med returer att det har negativ miljöpåverkan, och många väljer bort det icke hållbara, menar Sofia-Linnea.
– Man vill ha det lite mer unika, det som gjorts med omsorg som man vet varifrån det kommer, fyller Caroline i.

Shoppinghelgen är ett event Marknadsplats Karlskoga anordnat i många år och som är väldigt uppskattat av både handlare och kunder. Maria Ekman berättar att det den här gången blir extra festligt.
– I år sammanfaller det med Gammelbackas oktoberfest på torget, KB:s höstmarknad och Möckelnföreningarnas tioårsjubileum, det blir väldigt roligt.

Text & foto: Nicklas Remmegård