Kommunen söker entreprenör till Gustavsvik

Vad ska komma efter succén med Ernst Kirchsteiger på Gustavsvik i Kristinehamn? Nu går kommunen ut och letar efter en entreprenör som kan driva området vidare som ett besöksmål.

Tanken är att utveckla Gustavsvik och spinna vidare på intresset för området efter att Ernst renoverade den ena flygeln förra sommaren. Kommunen ska behålla området i kommunal regi men ska inte själva driva någon verksamhet på området. Därför har processen startats för att hitta någon som vill hyra platsen och utveckla det som ett besöksmål.
– Vi vill skapa intresse för att locka en entreprenör som vill driva verksamhet på platsen. Vi öppnar för både små och stora aktörer att komma in här och det ska bli väldigt spännande att se vem som kan driva historien vidare. Det är inte vem som helst som får chansen att driva verksamhet i 1700-talsmiljö, säger kommunens turistchef Ulrika Ganterud Evermark.
Bland de verksamheter som kommunen anser passar in är mat, design och livsstil. Det kan handla om en gårdsbutik, ett showroom eller en satsning på till exempel matlagningskurser.

Under förutsättning att en villig entreprenör anmäler sig och vill hyra byggnaderna och marken är kommunen beredd att investera tre miljoner kronor. Pengarna ska gå till att renovera den östra herrgårdsflygeln och övriga byggnader på området som är i stort behov av en upprustning. Tanken är att området hyrs ut under 30 månader med en option på ett längre avtal om allt slår väl ut. Anbudstiden är bara tre veckor. I början av juni ska ett eventuellt avtal tecknas med den utsedda entreprenören. I juli finns olika sommaraktiviteter inbokade på herrgårdsområdet och om det går kan entreprenören starta sin verksamhet redan 1 juli. Under sommaren kommer Lekaresällskapet att ha sina före-ställningar här mellan 1-16 juli och Gundegabaletten har sin sommaravslutning den 15 juli.
– Vi vill få hit ett företag som på något sätt vill levandegöra historien. Med det menar vi att vi vill ta med någon som kan ta historien vidare och ta vid där Ernst slutade. Det ska bygga på historien och den landsbygdstradition som finns här. Vi pratar om lokalproducerad mat, livsstil, vi tror att det skulle passa bra med någon form av gårdsbutik, matlagningskurser, konferenser eller annat. Vi vill inte styra något, utan förlitar oss till entreprenörernas fantasi. Det vi önskar är dock en huvudentreprenör, kanske ett konsortium, som har möjlighet att ha flera andra entreprenörer knutna till sig, säger Ulrika Ganterud Evermark.

av Björn Hallin

Leave a Reply