Chans att tycka till om Storfors framtid

– Alla storforsare behöver bli ännu mer stolta över sin plats!
Det säger kommunchef Mats Öhman, som efter ett år i Storfors nu vill ta nästa kliv framåt.
Nu börjar arbetet med en ny vision för hela kommunen.

Utan mål och visioner är det svårt att veta åt vilket håll skutan ska styras. Och en vision måste utvecklas och omvärderas i takt med att omvärlden förändras.
När arbetet med Vision 2030 nu startar så är det ett brett startfält som kommunchefen vill se.
– Det här är ett arbete vi gör tillsammans; politiker, tjänstemän, näringsliv, föreningsliv och boende i Storfors, ju bredare uppslutning desto bättre, säger han.
Kommunalråd Hans Jildesten vet att det finns gott om tankar och idéer ”i stugorna”.
– Låt inte tankarna stanna där. Kom med vid något eller några tillfällen och hjälp oss att hitta rätt väg framåt, säger han.

Oppositionsråd Håkan Larsson betonar att alla i Storfors kommun behöver jobba tillsammans.
– Det duger inte att vi fokuserar på olika kommundelar. Vi måste vara en enad kommun, då kan vi nå framgång. Sedan måste vi dessutom samarbeta med andra kommuner, det är viktigt, säger han.
Till sin hjälp i arbetet med visionen har kommunen anlitat konsulten Maria Nordmark, som har bred erfarenhet av process- och projektledning.
– Det kan vara diffust att prata om vision, så det gäller att bli konkret och ta ner frågan på ett plan så att alla känner sig delaktiga och berörda, säger Maria, som kommer att leda de offentliga dialogerna.
Hon säger att diskussionerna kommer att föras i mindre grupper så att alla kommer till tals.
– Jag vill att vi både ska prata om hur Storfors ser ut idag och hur vi vill att Storfors ska se ut 2030. Vad vill vi att folk ska tänka när de hör ordet Storfors? Där finns det möjlighet att skapa en stolthet över orten där man bor, lever, semestrar eller jobbar, säger hon.

Vad tänker du själv på när du hör Storfors? Du som bor i Ekshärad.
– Jag tänker på Bergslagskanalen, Bjurbäcken, Lundsberg, sårbarhet och pingis, säger Maria, som vill hjälpa invånarna i Storfors att skapa den bild av Storfors som de drömmer om att få visa.
– Det som driver mig i den här typen av arbete är den kraft man kan skapa om människor går åt samma håll, säger hon.

Av Eva Wiklund         

Leave a Reply