Bilskroten som samlar besökare från hela världen

 

 

 

 

 

 

Här slutar allmän väg.
När den skylten dyker upp har du kommit fram till Båstnäs. Här ligger norra Europas enda bilskrot i sitt slag. En bilskrot där naturen tagit över och som lockar konstnärer och framför allt fotografer från hela världen.

Från Töcksfors intill norska gränsen slingrar sig en drygt två mil lång och krokig grusväg fram till Båstnäs. Genom åren har platsen blivit en kulturell mötesplats för nyfikna och bilintresserade människor, konstnärer och fotografer från när och fjärran.
Ivanssons Bil- och Motorverkstad startades under 1950-talet av bröderna Rune och Tore Ivansson. Samtidigt startades en rad verkstäder längs gränsen som ofta förvandlades till bilskrotar efter ett tag.
På den tiden hade Norge strikta lagar för motorfordon. Det var dyrt att köpa en bil vilket fick norrmännen att hitta olika vägar för att få tag i en eftertraktad bil. Det var tillåtet att åka över gränsen till Sverige och köpa bildelar vilket fick till följd att en bil kunde delas i flera delar i Sverige för att sedan transporteras över gränsen och sättas ihop igen.

Under årens lopp samlades allt fler gamla bilvrak hos bröderna Ivansson och det som idag gör Båstnäs så unikt är mängden bilar. Ingen vet hur många de är men uppskattningsvis mellan 700 upp till 1 000 bilar står på området. Själva verksamheten upphörde på 1970-talet och sedan dess har naturen tagit över allt mer.
Utanför det övergivna kontoret ligger massor av övervuxna bilvrak. Men det finns fler. En liten stig leder från kontoret in i skogen och det är här som det trollska uppenbarar sig. Det är tyst. Bara en och annan fågel kvittrar och det känns lite drömskt. Mossan växer och frodas på de rostiga bilvraken. I några har träden slagit rot och börjat växa uppåt genom de trasiga vindrutorna eller genom hål i taken. För en fotograf är bilvraken en outsinlig källa till spännande motiv. Området kan ses som en enda konstnärlig installation där naturen numera är den viktigaste aktören.

Det har skrivits ett flertal böcker om bilskroten i Båstnäs. ”Drömmar i plåt” av Bengt Berg, ”Här slutar allmän väg” av Miro Tallvod och ”Kärlek till en skrot” av Staffan Ekengren. När den sistnämnda boken släpptes märktes en märkbar ökning av besökande till skroten.


Området ägs idag av Tomas Ivansson tillsammans med systern Pia, båda barn till Rune Ivansson. Tanken är att skroten ska få finnas kvar men för den som vill titta närmare på området kan det vara bra att skynda sig dit. Naturen tar över allt mer och det lär inte dröja innan det mesta döljs under mossa och gräs. Därmed kan kretsloppet anses bli fullbordat.

av Björn Hallin

Leave a Reply