Stort intresse för nybyggda bostadsrätter

Ett mycket stort intresse – Det kan byggbolaget bakom bostadsrätterna på Bättringsvägen i Karlskoga och på Sannakajen i Kristinehamn vittna om. I bägge fallen är det likadana  hus som byggs.

De sexton bostadsrätterna i Karlskoga ska stå klara i början av november i år. I dagarna har det första huset rests och bottenplattan till det andra ligger klar. När lägenheterna lämnades ut på marknaden var intresset stort redan från början och teckningen av bostadsrätterna löpte på bra. När drygt 70 procent av lägenheterna var tecknade togs beslutet att bygga de två husen.

Stort intresse har det också varit i Kristinehamn för motsvarande bostadsrätter. Även här är det sexton lägenheter som ska byggas och trots att de varit utannonserade i bara några veckor har snart målet nåtts och beslutet om en byggstart kan tas. Fortsätter det stora intresset kan det bli fråga om en utökning med ytterligare åtta bostadsrätter.
– Alla lägenheterna i bottenplan är tecknade och intresset har varit mycket stort även för de övriga, säger Urban Lindholm på Fastighetsbyrån. Det är ju ett seriöst företag som bygger så det spelar nog in.

av Björn Hallin

Leave a Reply